Proiect POSDRU: 350 de elevi din Gorj participă la activități

Loading

Inspectoratul Școlar Județean Gorj derulează în perioada următoare un Proiect POSDRU în 10 școli din județ. Circa 350 de elevi vor fi antrenați în activități de mai multe genuri.Se dorește implicarea copiilor din mediul urban la activităţi propuse de copiii din mediul rural şi invers – schimb de experienţă între şcoli. Proiectul se adresează copiilor din comunităţile dezavantajate, cu precădere rurale. Se vor încuraja activităţile practice, demonstrative (desen, fotoreportaj, machete proiecte de mediu).

Elevii din mediul rural vor propune activităţi celor din mediul urban şi invers

Parteneriatul educaţional, prin proiectul „CULOARE, SĂNĂTATE, BUCURIE” reprezintă modul de a aborda o atitudine pozitivă în sprijinul dezvoltării şi educării tinerei generaţii pentru formarea unui stil de viaţă sănătos, responsabil,  în vederea ridicării calităţii standardului de trai.
Este o acţiune cu spectru larg, fiind implicaţi un număr foarte mare de elevi, care vor participa la activităţi variate, în scopul formării unui comportament sănătos.
Estimăm participarea unui număr de 350 de elevi, atât din mediul urban dezavantajat, cât mai ales din mediul rural. Parteneriatul și schimbul de bune practici ne vor folosi în realizarea materialelor informative, dar mai ales în aprecierea atitudinii elevilor și părinților faţă de un stil de viaţă sănătos şi a unui spirit activ şi prietenos faţă de semeni, viață și mediul înconjurător,  în cele patru zone ale judeţului – Novaci, Tg. Cărbunești, Peștișani, Padeș. Se adresează școlilor: Grup Școlar Industrial Peștișani; Școala Generală Peștișani; Școala Generală Padeș ( Motru – Sec ); Școala Generală Nr. 1 Novaci; Liceul Teoretic Novaci; Grup Școlar Industrial Baia – de – Fier; Școala Generală ”Ion Lotreanu” Alimpești; Școala Generală ”George Uscătescu” Tg.Cărbunești; Școala  Generală Albeni; Școala Generală Bengești-Ciocadia. Proiectul are ca parteneri: Fundația cultural-științifică ”General Gheorghe Magheru” Tg.-Jiu; Agenția de Protecția Mediului Gorj; Autoritatea de Sănătate Publică Gorj.
Proiectul îşi propune formarea unor cetăţeni responsabili şi activi în promovarea unui stil de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active, a unei atitudini proactive şi responsabile faţă de mediul înconjurător, în sprijinul unei educaţii inclusive, de calitate, pentru copiii din comunităţi dezavantajate, cu precădere din cele rurale.
Parteneriatul educaţional se desfășoară în scopul transformării reale a elevilor în actori principali ai demersului educaţional, prin îndeplinirea unor obiective de natură formală, informală, socio-comportamentală precum:
cunoașterea și aplicarea noţiunilor, conceptelor, legilor şi principiilor specifice pentru sănătate;
formarea abilităţilor decizionale în promovarea unui stil de viaţă sănătos;
formarea unor atitudini proactive faţă de menţinerea sănătăţii proprii şi a celorlalţi;
promovarea unui stil de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active în sprijinul unei educaţii incluzive;
solidaritatea faţă de persoanele aflate în dificultate;
formarea unor abilităţi igienico-sanitare, alimentare, mentale, ecologice, de prevenire a consumului de substanţe toxice etc., pentru asigurarea unui trai sănătos într-un mediu sănătos;
promovarea unui comportament ecologic sănătos şi responsabil;
cooperarea şi stabilirea unor relaţii de colaborare şi prietenie între clasele și grupurile de elevi, prin derularea în comun a activităţilor propuse;
dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi interrelaţionare între şcolile partenere;
stimularea şi promovarea modalităţilor variate de exprimare (creaţii literare, plastice, tehnice, proiecte), înclinaţiilor, aptitudinilor şi talentelor artistice ale elevilor, pentru dezvoltarea unor capacităţi sănătoase, încă de la o vârstă fragedă.