Proiect european încheiat cu succes de Muzeul Județean Gorj

Proiectul „Privind spre viitor – Un muzeul rezilient și instruit” s-a încheiat cu succes, atingând toate obiectivele și obținând chiar mai mult decât rezultatele așteptate.

Marți, 27 februarie, s-a desfășurat conferința de diseminare a rezultatelor proiectului, în care au fost prezentate rezultatele: 16 mobilități în Italia, Spania, Cipru și Bulgaria; participarea la 3 cursuri de formare; participarea la un job shadowing; 9 angajați ai Muzeului Județean Gorj și 4 colaboratori au participat la stagii de formare în instituții UE; dezvoltarea ”Clubului minților deschise” dedicat educației adulților, care își continuă activitatea și după încheierea proiectului, în cadrul Programului de Educație Muzeală al Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”; 5 ateliere lunare ale ”Clubului minților deschise”, organizate în timpul proiectului, la care au participat peste 100 de adulți.

Proiectul „Privind spre viitor – Un muzeul rezilient și instruit” a fost finanțat de Uniunea Europeană, prin programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 1 – Educația Adulților. Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 18 luni (1 septembrie 2022 – 29 februarie 2024). Scopul proiectului a fost de a susține dezvoltarea activităților educaționale cu adulți, de formare a specialiștilor Muzeului Județean Gorj în domeniul educației muzeale și de dezvoltare a contactelor cu instituții culturale diverse din UE. Proiectul a urmărit: creșterea competențelor profesionale ale personalului Muzeului Județean Gorj prin participarea la cursuri de formare și conferințe muzeale internaționale, dobândirea de noi idei și tehnici pentru îmbunătățirea programelor pe care muzeul le oferă publicului, stimularea cetățeniei active, motivarea personalului Muzeului Județean Gorj, integrarea în activitățile muzeului a tehnologiei moderne, dezvoltarea rețelei de colaboratori, etc.