Proiect Erasmus + la Peștișani

Loading

În perioada 01.06.2023-31.08.2024 se desfăşoară  Proiectul de mobilitate nr.:  2023-1-RO01-KA121-VET-000124753, Cod de Acreditare VET Erasmus+: 2021-1-RO01-KA120- VET-000046724 finanţat de UE, cu un buget de: 76.185 Europrin Programul Erasmus+1, Acţiunea Cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării  – Formare profesională (VET), derulat de Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncuși,, Peștișani în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Liceul Tehnologic Bustuchin şi Liceul ,,Gheorghe Tatarescu” Rovinari, parteneri în Consorțiul Județean ,,GJ-Consortium in Europe”.

Obiectivul general al proiectului vizează sprijinirea prin învățarea pe tot parcursul vieții; dezvoltarea educațională, personală și profesională; creșterea calității formării profesionale în specializări din domeniile Electronică și automatizări, Electromecanică, Mecanică prin stagii de practică în context european în vederea creșterii șanselor de angajare la finalizarea studiilor, prin cooperare internațională şi mobilitate în scop educațional.

În cadrul proiectului, 23 de elevi din clasele a XI-a, de la specializările Tehnician operator tehnică de calcul, Tehnician electromecanic și Tehnician în automatizări,  participă la stagii de pregătire practică de trei săptămâni în Montijo-Portugalia, la companii în perioada: 15.01.2024-02.02.2024.  

Prin participarea la aceste mobilități, elevii și cadrele didactice vor avea oportunitatea să dobândească noi competențe și abilități, care le vor fi utile în carieră și în viața personală. Printre acestea se numără: competențe profesionale specifice ocupațiilor actuale și viitoare de pe piața muncii; competențe cheie și abilități transversale (de comunicare în limba străină și TIC), competențe sociale, interculturale; competențe specializate și abilități de analiză, selectare și utilizare a noilor tehnologii în instruirea de specialitate; competențe lingvistice, sociale și interculturale.

Proiectul are, de asemenea, ca obiectiv dezvoltarea parteneriatelor transnaționale ECVET, consolidarea lor prin promovarea învățării bazate pe muncă în companii a elevilor, pentru transferul celor mai bune practici la nivel UE.

„Prin acest proiect, continuăm investițiile în educația profesională, oferind elevilor  oportunități de dezvoltare profesională și personală. Suntem convinși că stagiile de practică în context european vor contribui la creșterea șanselor de angajare a elevilor la finalizarea studiilor. Realizarea unui stagiu de pregătire practică în cadrul unei firme reprezintă un avantaj competitiv pentru viitorii absolvenți deoarece le permite să vină în contact cu viitorii angajatori și le facilitează cunoașterea cerințelor pe care aceștia le vor formula în vederea angajării. In același timp, participanții la stagiul de formare vor fi motivați să adopte un comportament necesar pentru a face față provocărilor și schimbărilor sociale, economice, tehnologice și de mediu cu care se confruntă în acest secol. Activitățile practice îi vor determina pe elevi să conștientizeze importanța utilizării eficiente a resurselor, dar și importanța creșterii calității vieții și a dezvoltării comunității locale din care face parte, asigurând un impact relevant la nivel local.”, a declarat Marinela Iliescu, Responsabil proiect – Director adjunct Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncuși” Peștișani.