Proiect „Casa Verde” pentru spitalul din Rovinari

Primaria Rovinari intenţionează înlocuirea sistemul clasic de încălzire al Spitalului Orăşenesc Sf. Ştefan prin „Programul Casa Verde”. Instituţia a depus o cerere de finanţare la Agenţia Fondului pentru Mediu, care acordă până la 80% din cheltuielile eligibile ale proiectului, pentru beneficiarii care optează pentru folosirea energiei alternative, suma fiind nerambursabilă.

Bolnavii spitalului Rovinari, se vor încălzi cu energie alternativă
Bolnavii spitalului Rovinari, se vor încălzi cu energie alternativă

Proiectul prevede obţinerea de fonduri nerambursabile prin „Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană, sau alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului”.
Conform Ordinului nr. 565 din 8 mai 2009, cuantumul finanţării nu poate depăşi 1.000.000 lei, deoarece oraşul Rovinari se încadrează în rândul unităţilor administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori între 3.000 şi 20.000.
Finanţarea nerambursabilă, asigurată de Administraţia Fondului de Mediu, se acordă în procent de până la 80% din cheltuielile eligibile ale proiectului. Motivul înlocuirii sistemului clasic de încălzire îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi a solului, prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră, precum şi stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de enegie regenerabile, nepoluante. Iar nu în ultimul rând, foarte important este să se obţină reducerea cheltuielilor cu încălzirea apei calde, care într-un spital este esenţială.
În prezent, cererea este în faza de evaluare.