Programele școlare pentru Evaluarea Națională 2021 schimbate substanțial

Așteptate cu emoție de sute de mii de elevi și părinți, au apărut într-un final programele de examen pentru Evaluarea Națională 2021. Noile programe de examen valabile începând cu generația aflată acum în clasa a VII-a, cea care a lucrat în premieră pe programe școlare și…manuale noi,  au fost publicate în ”Monitorul Oficial”. Programele pentru susținerea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, începând cu anul școlar 2020-2021 au schimbări majore față de cele valabile până anul acesta. Atât la Limba și Literatura Română, cât și la Matematică se modifică structura subiectelor, modelul de reper fiind evaluările de tip PISA.

Așa cum subliniam, programele noi pentru Evaluarea Națională 2021 vin în contextul în care elevii care sunt acum clasa a VII-a și care vor susține acest examen anul viitor au avut un curriculum nou din clasa pregătitoare și până acum, programe școlare noi la fiecare materie și manuale noi la toate disciplinele. Manualele au fost totdeauna o problemă, această generație a început ultimii șapte ani în așteptarea acestora. În martie 2020, încă se mai așteaptă manuale la clasa pomenită.

Schimbări la Română

În programa pentru Evaluarea Națională 2021 la Limba și Literatura Română, chiar din preambulul documentului sunt menționate câteva modificări fundamentale față de vechea programă, adoptată în 2014.

„Subiectele de limba și literatura română de la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a evaluează competențele de receptare a mesajului scris de diverse tipuri, în scopuri diverse, de exprimare scrisă și de utilizare corectă, adecvată și eficientă a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare cu scopuri diverse, precum și exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional.”

”Etapele intermediare ale formării competențelor specifice pe care le conțin programa de valoare și detalierea conținuturilor sunt prezentate în programa școlară în vigoare.”

„Structura subiectului are în vedere o nouă viziune care valorifică procesele cognitive evaluate de testările PIRLS și PISA, vizează modelul dezvoltării personale în receptarea textului literar și caracterul funcțional al componentei lingvistice, în conformitate cu profilul de formare a absolventului de gimnaziu și cu programa școlară sus menționată.”

„În evaluarea competențelor și a conținuturilor se vor urmări permanent aspectele normative, ortoepice, ortografice, morfologice și de punctuație, utilizându-se constant Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (DOOM 2), Dicționarul explicativ al limbii române și alte tipuri de dicționare și îndreptare.”

Față de programa actuală, în vigoare pentru cei care acum sunt clasa a VIII-a și care vor susține anul acesta Evaluarea Națională, modificările sunt de substanță.

Dispar compunerile, genurile și speciile literare sunt înlocuite de „tipuri de texte”, celebra cerință din toate comentariile care presupunea ”motivarea apartenenţei unui text studiat sau la prima vedere la o specie literară sau la un gen literar” devine istorie.

Rămâne, în schimb, „caracterizarea personajului”.

Modificări la Matematică

Noua programă de Matematică pentru Evaluarea Națională 2021 este mai detaliată în privința competențelor generale și specifice pe care examenul trebuie să le evalueze față de programa aflată în vigoare, adoptată în 2014. În ce privește conținuturile, o analiză aprofundată care urmează să fie făcută va arăta diferențele.

Amintim că elevii care astăzi sunt clasa a VII-a ar fi urmat să susțină semestrul acesta o simulare a Evaluării Naționale cu o structură nouă de subiecte, diferită de cea a simulărilor susținute de clasa a VIII-a. Închiderea școlilor pentru a stopa răspândirea epidemiei de coronavirus a pus, însă, sub semnul întrebării întreaga structură a anului școlar în curs. Simularea la clasa a VII-a nici nu era prevăzută în calendar.