Program de calificare pentru şomerii din mediul rural

În data de 29 noiembrie, S.C. PAIDEA SRL şi Asociaţia COLFASA a organizat conferinţa pentru diseminarea rezultatelor obţinute în primul an de implementare a proiectului – -„Sat sustenabil – program de calificare şi formare pentru şomerii din mediul rural”. Acest proiect este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Investeşte în oameni!
În anul I de implementare a proiectului „Sat sustenabil – program de calificare şi formare pentru şomerii din mediul rural” , beneficiarul a organizat 4 cursuri de calificare în meseriile: bucătar şi  tâmplar. La cursuri au participat 100 de persoane din grupul ţintă. Durata cursurilor a fost de 720 ore, aproximativ 5 luni/curs.
Cursurile s-au adresat persoanelor din mediul rural, şomere, inactive, aflate în căutarea unui loc de muncă sau care se întreţin cu venituri obţinute din agricultura de subzistenţă si au fost derulate în următoarele locaţii, după cum urmează:
– PADEŞ – curs de bucătar organizat pentru un număr de  27 persoane, dintre care 19 femei şi 3 persoane sub 25 de ani;
– POLOVRAGI – curs de bucătar organizat pentru un număr de 26 persoane, dintre care 22 femei şi 2 persoane sub 25 de ani;
– BĂLEŞTI – curs de bucătar organizat pentru un număr de 22 persoane, dintre care 22 femei şi 3 persoane sub 25 de ani;
– BĂLEŞTI – curs de tâmplar organizat pentru un număr de 25 persoane, dintre care 5 femei şi o persoană sub 25 de ani.
Prin intermediul acestor cursuri s-a urmărit dobândirea de către participanţi a competenţelor aferente meseriei pentru care au fost instruiţi, în conformitate cu prevederile Standardelor Ocupaţionale.
La examenele de absolvire au participat şi au absolvit un număr total de 99 cursanţi, reprezentând un procent de 98.66% din totalul de persoane înscrise la cursuri.
In cadrul Activității  10.Implementare program de formare competente transversale, după finalizarea programelor de calificare, Asociația COLFASA a desfășurat cursuri de formare pentru dobândirea competenţelor transversale in următoarele domenii: informatic, antreprenoriat, competenţelor sociale si civice – comunicare şi de comunicare în limba engleză, fiecare modul având o durata de 24 ore, finalizându-se fiecare in parte, cu un examen de absolvire.
Toți absolvenții programului integrat de consiliere si formare profesionala au obținut cate un certificat de calificare in meseriile de bucătar și tâmplar, cat si certificate de absolvire pentru cele patru competente transversale menționate anterior.
După analiza situaţiei rezultatelor obţinute ca urmare a desfăşurării acestor cursuri şi având în vedere Regulamentul de selecţie şi participare a candidaților au fost selectate un număr de 10 persoane care au participat la excursia-premiu de documentare pentru bune practici în Italia, organizată în colaborare cu partenerul transnaţional PRODEST S.C.A.R.L..
Pentru detalii şi informaţii suplimentare :
Nicoleta Golai – Coordonator Comunicare