Peste 3000 de elevi gorjeni susțin Evaluarea Națională

 

Evaluarea Națională 2018 se desfășoară luni și miercuri, cu examenul la Limba și literatura română și Matematică.. Elevii care au terminat clasa a VIII-a trebuie să fie în săli până cel târziu la ora 8:30, examenul scris începe la ora 9:00 și durează 2 ore. Elevii trebuie să vină cu buletinul sau certificatul de naștere și cu stilouri sau pixuri numai cu pastă albastră, pentru rezolvarea subiectelor. Sălile de examen sunt supravegheate cu camere video. Elevii trebuie să știe că nu au voie în examen cu telefoane mobile, culegeri, caiete sau orice fel de notițe; dacă sunt prinși cu astfel de materiale, sunt dați afară din examen și li se dă nota 1, chiar dacă nu au copiat. În premieră, în Gorj foarte mulți elevi vor da examen în alte centre decât unitatea școlară proprie.

 

Evaluarea Națională 2018 începe luni, 11 iunie, cu examenul scris la Limba și literatura română. Al doilea examen pe care absolvenții de clasa a VIII-a îl vor susține este la Matematică, programat miercuri, 13 iunie. Primele rezultate vor fi afișate pe 19 iunie, până la ora 12:00, iar în aceeași zi se pot depune contestații, între orele 14:00 – 19:00. Rezultatele finale vor fi afișate pe 23 iunie.

Este prima oară când examenele evaluării naționale încep imediat după ce elevii au terminat cursurile clasei a VIII-a. Practic, absolvenții gimnaziului nu au avut la dispoziție pentru a se pregăti exclusiv pentru acest examen decât weekendul.
Calendar Evaluarea Națională 2018

4 – 8 iunie 2018        Înscrierea la evaluarea națională
8 iunie 2018             Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

11 iunie 2018           Limba şi literatura română – examen scris
13 iunie 2018            Matematica – examen scris
14 iunie 2018           Limba şi literatura maternă – examen scris
19 iunie 2018            Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)
19 iunie 2018           Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00)
20 – 22 iunie 2018    Soluţionarea contestaţiilor
23 iunie 2018           Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

 

18 centre de examen, unul de evaluare

 

Cele 18 centre de examen sunt următoarele: Școala Gimnazială ”Gheorghe Tătărăscu” Tg-Jiu-225 elevi; CNTV-232 elevi; Școala Gimnazială ”Constantin Săvoiu”Tg-Jiu-237 elevi; Școala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu” Tg-Jiu-232 elevi; Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Tg-Jiu-149  elevi; Liceul Tehnologic Bâlteni-193 elevi; Liceul Tehnologic Bustuchin-153 elevi; Colegiul Național ”George Coșbuc” Motru-112 elevi; Școala Gimnazială Nr 1 Motru-228 elevi; Colegiul Tehnic Mătăsari-179 elevi; Școala Gimnazială ”George Uscătescu” Tg-Cărbunești-199; Liceul Tehnologic Turburea-123 elevi; Liceul Tehnologic Stoina-141 elevi; Liceul Tehnologic Tismana-187 elevi; Liceul Tehnologic Turceni-283 elevi; Școala Gimnazială Novaci-164 de elevi; Școala Gimnazială Bumbești Jiu-110 elevi și Școala Gimnazială Nr 1 Rovinari-189 elevi.

 

Rigorile examenului

 

Examenul de Limba și literatura română începe la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Elevii trebuie să vină la școală până cel târziu la ora 8:30. Ei au la dispoziție 120 de minute ca să citească și să rezolve subiectele.  Probele sunt monitorizate audio-video.

Elevii nu au voie să intre în sala de examen cu următoarele: manuale, culegeri, dicţionare, notiţe, însemnări, mijloace electronice de calcul sau de comunicare, stick-uri de memorie, telefoane, tablete, ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete. Candidaţii care refuză să depoziteze obiectele interzise în sala desemnată de comisie în acest scop nu sunt primiţi în examen.

Elevii trebuie să aibă în examen un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor și schemelor și instrumente de desen la Matematică.

Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale de la clasa a VIII-a prevede că toate cazurile de fraudă și tentativă de fraudă sunt sancționate cu excluderea din examen și acordarea notei 1. Deci elevii care sunt prinși cu mobile sau copiuțe sunt dați afară din examen, chiar dacă nu le-au folosit.

Ministerul Educației Naționale  a anunțat că a pus la dispoziție și o linie TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul Evaluării Naționale. Numărul TELVERDE 0800801100 va fi disponibil în perioada 11-14 iunie, între orele 8:00 – 16:00, iar vineri, 15 iunie, între orele 8:00 -14:00.

Elevii sunt așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, pe clase. Pe ușa fiecărei săli de examen va fi afișată lista nominală cu elevii repartizați în sala respectivă.

Supravegherea este asigurată, în fiecare sală de examen, de doi profesori de altă specializare decât cea la care se dă examen. Nici profesorii supraveghetori nu au voie să intre în sălile de examen cu telefoane mobile, calculatoare, cărți sau reviste. Toate sălile de examen trebuie să aibă camere funcționale de supraveghere audio și video.

Înainte de aducerea subiectelor în sali, profesorii asistenți le explică elevilor cum se va desfășura examenul și cum trebuie să completeze datele personale pe foaia tipizată.

Fiecare elev primește o coală de hârtie tipizată, pe care își scrie cu majuscule numele, prenumele tatălui și toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate și completează celelalte date de pe colțul ce urmează a fi lipit. Colțul colii tipizate este lipit, după distribuirea subiectelor în săli, numai după ce asistenții din săli au verificat completarea corectă a tuturor datelor prevazute și după ce aceștia semnează în interiorul porțiunii care urmează a fi sigilată. Colțurile lucrărilor sunt lipite numai după ce elevii au început să scrie pe foaie rezolvarea subiectelor, se arată în Metodologia de examen.

Elevii primesc atâtea coli tipizate și ciorne marcate cu ștampila școlii câte le sunt necesare. Profesorii supraveghetori nu au voie să le dea elevilor indicații referitoare la rezolvarea subiectelor. Unul dintre asistenți stă în fața clasei, celălalt în spatele clasei.

Din momentul în care subiectele au fost distribuite, niciun elev nu mai poate să intre în sală și niciun elev nu poate să iasă din sală, decât dacă predă lucrarea scrisă și semnează de predarea acesteia. “În cazuri excepționale, dacă un elev se simte rău și solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoțit de unul dintre asistenți, până la înapoierea în sala de clasă. În această situație, timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit”, se mai arată în Metodologie.

Pentru rezolvarea subiectelor de examen, elevii trebuie să folosească numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor folosesc numai creion negru. La examenul de Matematică, elevii pot să folosească instrumente de desen.

Elevii care vor să corecteze o greșeală taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală. În cazul în care unii elevi, din diferite motive – corectări numeroase, greșeli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoaștere – vor să-și transcrie lucrarea, fără să depășească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Colile folosite inițial se anulează pe loc, menționându-se pe ele „Anulat” și se semnează de către cei doi asistenți.

Dupa ce își încheie lucrările, elevii numerotează foile sub îndrumarea asistenților, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colțul din dreapta, indicând pagina curentă și numărul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisa fiind barată de către asistenți. Dupa încheierea numerotarii, elevii predau asistenților lucrările și semnează pentru confirmarea predării lucrării și a numarului de pagini.

La expirarea celor 120 de minute de examen, elevii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depășirea timpului stabilit. Trei elevi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

Lucrările dintr-un județ vor fi corectate în alte județe. Comisiile de examen vor verifica prin sondaj înregistrările audio-video din săli, după încheierea fiecărui examen scris. Dacă la aceste verificări comisia constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă, atunci comisia verifică înregistrările din toate sălile de examen din școala respectivă. Elevii prinși că au copiat sau că au mobile în examen primesc nota 1.

Subiectele de la examenele Evaluării Naționale sunt elaborate de Ministerul Educației, prin Centrul Național de Evaluare și Examinare. Ele trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate și să poată fi rezolvate în 120 de minute.