Peste 2000 de târgujieni, cu buletinul expirat

La data de 01.01.2016, dintr-un total de 136712 persoane deservite de către Direcţia Publică Comunitară Locală de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Primăriei Târgu-Jiu (mun. Târgu Jiu şi cele 11 comune arondate), se înregistrau un număr de 2271 de persoane cu actele de identitate expirate din care 1060 din anul curent şi 1211 din anii anteriori.

primaria targu jiuDin toate aceste acte de identitate expirate, au reușit să afle cauza doar la un număr de număr de 755 de persoane, astfel: 325 plecaţi în străinătate, 123 plecaţi în alte localităţi din ţară, 24 posibil decedaţi, 7 reţinuţi/arestaţi, 198 necunoscuţi la adresă şi 78 alte cazuri.
Primăria Târgu Jiu amintește cetăţenilor obligaţiile ce le revin pe linia de evidenţă a persoanelor : să solicite eliberarea unui nou act cu cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile; să solicite un nou act de identitate în termen de 15 zile de la apariţia următoarelor evenimente: a) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinților, data ori locul nașterii; b) în cazul schimbării domiciliului; c) în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităților și strazilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor; d) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.; e) în cazul deteriorării actului de identitate; f) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate; g) la expirarea sau revocarea interdicției titularului de a se afla în anumite localități; h) când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului; i) în cazul schimbării sexului; j) în cazul anularii; k) pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
De asemenea, instituția reamintește prevederile art. 14 din O.U.G. 97/2005 cu privire la obligaţia de a se prezenta în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, a minorului, acesta fiind însoţit de unul dintre părinţi sau reprezentantul legal şi a solicita eliberarea actului de identitate.