Măsuri împotriva inundațiilor

jiuSistemul de Gospodărire a Apelor Gorj, prin Programul Tehnic pe anul 2016, execută pe cursurile de apă, din surse proprii, lucrări în vederea asigurării secţiunii de scurgere la ape mari, consolidări de maluri cu piatră şi gabioane, care au rolul de a diminua riscul unor eventuale inundaţii, protejând populaţia şi bunurile materiale.
Se vor executa lucrări mecanizate pe cursurile de apă: Jiu, Gilort, Galbenu, Ciocadia, Blahniţa, Cioiana, Amaradia, Motru, Jilţ etc., prin care se urmăreşte punerea în siguranţă a lucrărilor din administrare proprie, corectarea malurilor erodate şi asigurarea tranzitării viiturilor.
În această perioadă au fost executate şi sunt în derulare acţiuni de igienizare a cursurilor de apă de către personalul S.G.A.Gorj, acţiuni care au rolul de a preveni posibilele inundaţii (râu Jiu la Plopşoru, râu Blahniţa la Săcelu, pr.Scăriţa la Novaci, pr.Strâmba la Strâmba, râu Tismana la Tismana, pr. Valea Brătuia la Ţicleni).
Având în vedere prognozele meteorologice, care alternează perioada de încălzire cu perioada de răcire, S.G.A.Gorj a transmis către toate primăriile din judeţ, adrese, prin care să ia măsuri necesare pentru gestionarea unor eventuale situaţii de urgenţă.
Biroul de presă SGA Gorj