Performanţă unică – 15 ani fără accidente la balastiera Grădinari din judeţul Giurgiu

Angajaţii şi contractanţii balastierei Lafarge din Grădinari, judeţul Giurgiu, sărbătoresc astăzi o performanţă unică: 15 ani fără accidente de muncă.
România deţine un loc de frunte în cadrul Lafarge prin rezultatele pe care le are în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, activitatea de agregate şi betoane din România făcând parte pentru al cincilea an consecutiv din Clubul de Excelenţă în Sănătatea şi Securitatea în Muncă al Grupului.
Clubul de Excelenţă este o platformă de prestigiu, care reuneşte unităţi operaţionale Lafarge din ţările care s-au distins cu cele mai bune performanţe în ceea ce priveşte siguranţa şi sănătatea în muncă. Clubul promovează atât realizările şi iniţiativele în acest sens, cât şi utilizarea celor mai bune practici în activitatea curentă. Operaţiunile de agregate şi betoane din România sunt membre ale acestei platforme încă de la înfiinţarea sa, în anul 2007, cel de-al cincilea an de apartenenţă neîntreruptă la aceasta demonstrând profesionalismul angajaţilor, implicarea managementului şi sustenabilitatea modelului.
“Sănătatea şi Securitatea au fost şi rămân prioritatea noastră nr. 1. Performanţa balastierei din Grădinari ne demonstrează că ambiţia de ZERO incidente şi aceea de a fi printre cele mai sigure companii din lume, ne este tuturor la îndemână! Cei 15 ani fără accidente la locul de muncă arată că programele de instruire şi formare atât pentru angajaţii Lafarge, cât şi pentru contractanţi, investiţiile privind sănătatea şi securitatea în muncă şi-au dovedit eficienţa“, declară Sonia Artinian, Country CEO Lafarge, România.
La nivelul companiei se derulează, anual, sesiuni de creştere a nivelului de conştientizare şi campanii de comunicare pe tema securităţii şi sănătăţii pentru angajaţi, familiile acestora, subcontractanţi şi comunităţile locale din vecinătatea punctelor de lucru ale Lafarge.
Lafarge a realizat nenumărate investiţii privind sănătatea şi securitatea în muncă precum: mijloace colective de protecţie (scări, balustrade, apărători, platforme de lucru etc.), asigurarea echipamentului individual de protecţie, instruire şi formare specifică, afişaj standard de securitate, recunoaştere şi recompensare angajaţi, servicii medicale diverse şi control anual medical obligatoriu pe diverse specialităţi etc. În perioada 2010-2011 a derulat proiecte finanţate din fonduri europene (POSDRU) care au implicat în acţiuni şi programe diverse pe toti angajaţii din România.