Pensionarii români, resuscitați de UE

În Mai 2010, prin măsurile de austeritate, regimul politic din România a lovit dur în mai mult de jumătate dintre români. Pensionarii au fost considerați atunci o povară pentru populația activă, inducându-se o luptă fratricidă între pupulația activă și cei care au muncit pentru ce este astăzi România. SUA a apelat în 1937 în perioada Marii Depresiuni la măsuri de austeritate similare și în 1938 economia și societatea americană s-a prăbușit și mai mult. Nu învățăm însă nimic din istorie…

Dacă România va respecta Cartea Albă a Pensiilor, pensionarii ar trăi decent
Dacă România va respecta Cartea Albă a Pensiilor, pensionarii ar trăi decent

Sistemul public de asigurări sociale – asigurările de pensie şi de şomaj – din perspectivă economică apare ca un contract ca orice contract economic. În ambele cazuri, persoanele îşi plătesc lunar o asigurare pentru acoperirea situaţiilor de risc în care nu va mai putea munci (şi deci nu mai putea obţine resursele de viaţă sub forma salariului) datorită pierderii capacităţii de muncă (vârstă, boală, accident) sau a pierderii locului de muncă.
Asigurările sociale sunt deci un contract economic între generaţii, rolul statului fiind de a administra derularea acestui contract şi de a arbitra respectarea de către părţi a obligaţiilor contractuale. Parlamentul, prin lege, reglementează datele contractului, iar guvernul administrează sistemul, dar nu stabileşte regulile jocului. Ca orice contract, contractul de asigurări este o parte a sistemului economic şi nu poate fi considerat ca un act „anti-economic”.
S-a susținut că susţinerea sistemului de pensii este economic prea dificilă pentru România. Datele arată o situaţie însă diferită. Efortul economic al României pentru acoperirea datoriilor contractuale faţă de vârstnici, ca % din PIB, era în 2007 cel mai mic din UE: 6,4% faţă de media de 11,8%
Statul social nu trebuie redus doar la funcţia de transfer social, de echilibrare a bunăstării. El este şi unul dintre cei mai importanţi producători de bunăstare prin preocuparea pentru satisfacerea necesităţilor considerate social a fi de extremă importanţă – învăţământ, sănătate, dar şi ordine şi securitate publică – şi administrarea unui contract social dintre generaţii – sistemele de asigurări sociale.

Cartea Albă a Pensiilor
Pe 16 februarie 2012, Uniunea Europeană a făcut dreptate pensionarilor publicând Cartea Albă a Pensiilor. În 2012 Uniunea Europeană a atras atenția statelor membre un principiu uitat de guvernarea României în 2010 – principiul solidarității între generații. Anul 2012 este Anul European al Solidarității între Generații.
Pensiile sunt în prezent principala sursă de venit pentru aproximativ un sfert din populația UE, iar tinerii europeni vor ajunge și ei să se bazeze pe pensii mai târziu în viața lor. Dacă Europa nu poate garanta pensii decente, acum și în viitor, milioane de oameni se vor confrunta cu sărăcia la bătrânețe. În plus, Europa îmbătrânește pentru că oamenii trăiesc mai mult și au mai puțini copii. Începând de anul viitor, populația activă a UE va începe deja să scadă.
Pensiile exercită presiuni financiare tot mai mari asupra bugetelor naționale, în special atunci când la ele se adaugă tensiunea creată de criza financiară și economică. Pentru a sprijini eforturile în domeniu, Comisia Europeană a publicat o Carte Albă referitoare la pensii adecvate, sigure și viabile. Aceasta examinează modul în care UE și statele membre pot acționa pentru a rezolva principalele probleme cu care se confruntă sistemele noastre de pensii.
Documentul prezintă o serie de inițiative pentru a contribui la crearea condițiilor adecvate astfel încât cei care sunt capabili să poată continua să lucreze – conducând la un echilibru mai bun între timpul petrecut la locul de muncă și cel petrecut ca pensionar; pentru a garanta că persoanele care se mută într-o altă țară își pot păstra drepturile la pensie; pentru a ajuta oamenii să economisească mai mult și pentru a se asigura că promisiunile legate de pensii sunt îndeplinite și că oamenii obțin ceea ce așteaptă la vârsta pensionării.
Cartea Albă, ce coincide cu celebrarea Anului European al Îmbătrânirii Active 2012, se bazează pe rezultatele unei consultări ample, lansate în iulie 2010. Măsurile la nivel european vor sprijini și completa reformele naționale ale sistemelor de pensii.

Propuneri
În mod special, Cartea Albă propune: crearea de oportunități mai bune pentru lucrătorii în vârstă prin solicitarea adresată partenerilor sociali de a adapta practicile la locul de muncă și pe piața forței de muncă și prin utilizarea Fondului Social European în vederea integrării lucrătorilor mai în vârstă în câmpul muncii. Oferirea posibilității de a lucra până la o vârstă mai înaintată reprezintă un obiectiv major al Anului European al Îmbătrânirii Active şi al Solidarităţii între Generaţii 2012; dezvoltarea unor sisteme suplimentare de pensii private prin încurajarea partenerilor sociali în a elabora astfel de sisteme și prin încurajarea statelor membre în a optimiza stimulentele fiscale și de altă natură; îmbunătățirea siguranței sistemelor suplimentare de pensii, inclusiv printr-o revizuire a directivei privind instituțiile pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IFPO) și o mai bună informare a consumatorilor; compatibilizarea pensiilor suplimentare cu mobilitatea, prin intermediul unei legislații care protejează drepturile la pensie ale lucrătorilor mobili și prin promovarea instituirii de servicii de monitorizare a pensiilor pe teritoriul UE. Acestea pot oferi cetățenilor informații despre drepturile la pensie și estimări privind veniturile lor după pensionare; încurajarea statelor membre să promoveze prelungirea vieții profesionale active, prin corelarea vârstei de pensionare cu speranța de viață, restrângerea accesului la mecanismul de pensionare anticipată și eliminarea decalajelor în materie de pensii între bărbați și femei; continuarea monitorizării gradului de adecvare, viabilității și siguranței pensiilor și sprijinirea reformelor sistemelor de pensii în statele membre.

Solidaritate între generații
Propunem așadar prin prezentul memoriu, respectarea de către România a priorităților stabilite de către Uniunea Europeană pentru pensionari.
Pensionarii sunt cei care au construit România de ieri, sunt părinții și bunicii noștri! Cei care ne-au dat viață și ne-au crescut nu au cum să fie considerați o povară. Împreună, trebuie să găsim soluții pentru apărarea drepturilor pensionarilor din România.
Propunem guvernanților și întregii clase politice respectarea principiului fundamental al solidarității între generații, pe care se bazează întreaga funcționare a societății noastre. Să spunem din nou DA solidarității și NU cinismului!