Pe 2 iulie 2010 se face admiterea în liceu

La sfârşitul acestei săptămâni absolvenţii de clasa a VIII-a vor afla liceul unde au intrat pe baza admiterii computerizate. Sunt peste 4000 de candidaţi care au medie de admitere şi au depus opţiuni pentru a intra la liceu, numărul de locuri în această etapă fiind superior numărului de candidaţi. Abia în septembrie, în urma corigenţelor de la sfârşitul lunii august, vom avea şi alţi candidaţi dintre cei care nu au absolvit încă clasa a VIII-a. Peste trei ani, admiterea computerizată ar trebui să fie înlocuită de cea pe baza unui portofoliu educaţional.

Elevii şi părinţii din Gorj aşteaptă admiterea în liceu cu mari emoţii
Elevii şi părinţii din Gorj aşteaptă admiterea în liceu cu mari emoţii

Admiterea de vineri
Emoţiile candidaţiilor la liceu ating în aceste zile cote maxime pe fondul apropierii admiterii computerizate din 2 iulie 2010. Dacă liceele de tradiţie ale Gorjului nu îşi fac probleme în privinţa completării locurilor oferite pentru 2010, în unele grupuri şcolare, mai ales din afara celor două municipii, există temerea că va fi nevoie şi de alte etape de admitere pentru completarea locurilor. În acest an se poate intra la liceu chiar cu medii mai mici de cinci, în Gorj avem 132 de elevi cu medii de admitere sub 5, iar cea mai mare medie înregistrată este de 9.99. Analizând statistica pe tranşe de medii de admitere, au depus opţiuni în acest an 429 de elevi cu medii între 5.00 şi 6.00, 929 cu medii între 6.00 şi 7.00, 1105 între 7.00 şi 8.00, 1126 cu medii între 8.00 şi 9.00 şi 673 între 9.00 şi 9.99. Aceste medii au fost obţinute în proporţie de 50% din media gimnaziului şi câte 25% media tezelor unice de anul trecut şi 25% Evaluarea Naţională din acest an.
Mai mulţi directori ai unor licee din Gorj aşteaptă schimbări privind procedura de admitere în liceu în anii următori. Profesorul Petre Ciungu, directorul Colegiului Comercial “Virgil Madgearu”, spune că admiterea computerizată va trebui să fie înlocuită în viitor iar pentru liceele unde există concurenţă să se poată susţine examen. Profesorul Marius Buzera, directorul Colegiului Tehnic “General Gheorghe Magheru”, susţine că portofoliul educaţional, după model occidental, ar putea fi o variantă de admitere pentru viitor. Profesorul Ionel Oană, directorul Grupului Şcolar Energetic, spune că este nevoie de schimbări în acest domeniu dacă ne dorim să progresăm.
În acest an se anunţă o concurenţă foarte mare, deci şi medii de admitere mari, la Colegiile Naţionale „Ecaterina Teodoroiu”, „Spiru Haret” şi „Tudor Vladimirescu” din Târgu-Jiu, Colegiul Naţional „George Coşbuc” Motru dar şi la Colegiul Comercial “Virgil Madgearu” Târgu-Jiu. Se aşteaptă, de asemenea, o competiţie acerbă pentru locurile oferite de Colegiul Tehnic “General Gheorghe Magheru” şi celelalte licee de profil.

Portofoliul educaţional, factor determinant
Potrivit Legii Educaţiei Naţionale aflate acum în Senat, admiterea la liceu se realizează, începând cu anul 2013, după o procedură ce ţine cont de raportul dintre numărul de candidaţi şi numărul locurilor oferite de unităţile de învăţământ liceal.
Mai exact,  în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de liceu, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educaţional al elevului. În cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de liceu, admiterea se face luând în calcul, în proporţie de 70%, portofoliul educaţional al elevului, media de absolvire a învăţământului obligatoriu şi media la probele de la evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a IX-a şi în proporţie de 30% nota obţinută la disciplina de admitere stabilită de liceu. În cazul mediilor egale, diferenţierea se face pe baza portofoliului educaţional al elevului.
În viziunea noului act normativ, portofoliul educaţional este elementul central al evaluării învăţării şi cuprinde totalitatea diplomelor, a certificatelor sau a altor înscrisuri obţinute în urma evaluării competenţelor dobândite sau a participării la activităţi de învăţare, în diferite contexte, precum şi produse sau rezultate ale acestor activităţi, în contexte de învăţare formale, nonformale şi informale. Utilizarea lui se face începând cu clasa pregătitoare şi reprezintă cartea de identitate educaţională a elevului.

Noua Evaluare Naţională
La finalul clasei a IX-a, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, va avea loc o evaluare naţională disciplinară obligatorie a tuturor elevilor. Rezultatele evaluării se exprimă printr-un punctaj, similar testelor internaţionale.
Evaluarea se face la o probă transdisciplinară de evaluare a competenţelor de comunicare în limba română, limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională – probă scrisă, o probă transdisciplinară de evaluare a competenţelor la matematică şi ştiinţe – probă scrisă, o probă de evaluare a competenţelor de utilizare a calculatorului – probă practică, o probă transdisciplinară de evaluare a competenţelor civice şi sociale – probă orală, iar rezultatele evaluării naţionale se înscriu în portofoliul educaţional al elevului. Acest tip de evaluare naţională ar trebui să fie experimentată chiar din anul 2012.