Parteneriat multilateral Comenius pentru Şcoala Glogova

Şcoala Generală ,,Nicolae Caranda’’, aflată în cel de-al doilea an de parteneriat  Comenius, a participat la două vizite de proiect în Bulgaria şi în Turcia. În perioada 26-30 martie 2012, o echipă formată din 15 cadre didactice şi elevi de la Şcoala Generală Glogova a participat în cadrul celei de-a treia vizite de proiect care s-a desfăşurat în localitatea Varna, Bulgaria, iar în perioada 23-27 aprilie 12 elevi şi profesori am participat la şcoala parteneră din Burdur, Turcia, aceasta fiind ultima vizită de proiect din cadrul parteneriatului Comenius.

Reprezentanţii Şcolii din Glogova au fost implicaţi pentru prima dată într-un parteneriat tip Comenius
Reprezentanţii Şcolii din Glogova au fost implicaţi pentru prima dată într-un parteneriat tip Comenius

Parteneriatul multilateral Comenius ,,Look what we’ve done!’’ este un proiect finanţat cu sprijinul Comisiei Europene între patru ţări partenere: România, Bulgaria, Italia, Turcia şi Polonia (partener neeligibil), dar care a participat cu fonduri proprii la două vizite de proiect (Italia şi Bulgaria).

Vizita în Bulgaria
Şcoala Peyo Yavorov este cea mai mare şcoală din Varna, având 700 de elevi, de la clasa I până la clasa a XII-a,fiind o şcoală foarte bine dotată, pe lângă sălile moderne de cursuri dispunând de piscină interioară, două săli de fitness şi una de recreere pentru elevii cei mici. Cadrele didactice sunt foarte implicate în activităţi şcolare şi extraşcolare, în prezent având în desfăşurare trei proiecte Comenius. De asemenea aceştia au rezultate foarte bune şi la concursuri sportive. Experienţa şi-a pus amprenta asupra activităţilor desfăşurate în şcoala din Varna, fiind un bun exemplu pentru echipa României care se află la primul proiect Comenius. A doua zi de la sosire am participat în sala de festivităţi a şcolii la întâlnirea oficială dintre toţi membrii parteneriatului. Toate şcolile au prezentat câte un program artistic specific ţării respective, îmbrăcaţi în frumoase costume naţionale. În timp ce elevii au lucrat împreună cu colegii străini la realizarea unor panouri cu resursele de apă din materiale reciclabile profesorii au vizitat şcoala..

Vizita în Turcia
De asemenea, în perioada 23-27 aprilie 12 elevi şi profesori am participat la şcoala parteneră din Burdur, Turcia, aceasta fiind ultima vizită de proiect din cadrul parteneriatului Comenius. Pentru elevi şi profesori a fost o mare realizare, participând la activităţi inedite, organizatorii având experienţă acumulată din vizitele anterioare. Burdur este în partea asiatică a Turciei, fiind în apropierea anticei cetăţi Sagalassos, pe care am vizitat-o. Pe lângă activităţile ecologice, elevii şi profesorii a participat la festivalul copiilor, unde am putut vedea o multime de costume şi dansuri traditionale, şi unde am dus cu mândrie şi steagul românesc, dar şi portul şi dansul autentic gorjenesc. Elevii şi profesorii menţin contactul pe internet, promiţându-ne să mai beneficiem de un astfel de parteneriat Comenius care a stimulat şi ajutat şcolile partenere.
Prof. Vergina Mogoşan