Parteneriat interjudeţean

copii-gradinitaGrădiniţa cu Program Prelungit Nr.1 din municipiul Tg-Jiu a demarat împreuna cu Grădiniţa Nr.5, Sapienţia, Turnu Măgurele un parteneriat educaţional interjudetean cu tema:”Prietenia, o împărăţie fără hotare”. Cele doua unitati de invatamant isi propun  promovarea dialogului între copiii preşcolari din zone diferite, dezvoltarea cooperării şi colaborării între cadre didactice din unităţi de învăţământ diferite, urmărindu-se armonizarea condiţiilor specifice fiecărei grădiniţe cu exigenţele sociale de ordin general.
REZULTATE AŞTEPTATE: • Legături de prietenie şi colaborare între copiii şi cadrele didactice de la cele două grădiniţe partenere; • Formarea de deprinderi de comportare civilizată, bazată pe cooperare, stimă, toleranţă şi respect reciproc; • Albume foto, portofolii cu activităţile realizate; • Obţinerea de fonduri extrabugetare pentru derularea proiectului.
Parteneriatul ne oferă şansa de a implica prescolarii, cadrele didactice şi comunitatea locală în activităţi ce stimulează creativitatea, încurajează comunicarea şi schimbul de idei. Copiii vor fi purtătorii de cuvânt ai comunităţii şi şcolii unde învaţă, iar rezultatul efortului lor va fi cartea de vizită ce le va înlesni obţinerea în viitor a  ,,Paşaportului către Europa”.
Institutor: RĂDOI ADRIANA-CRISTINA – Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.1, Tg-Jiu