Oseminte de sub ziduri la Mănăstirea Strâmba

Lucrările de consolidare şi restaurare a bisericii cu hramul „Sfânta Treime” a Mânăstirii Strâmba – Jiu, din localitatea Turceni, jud. Gorj, au impus, în toamna anului 2008, efectuarea de săpături arheologice preventive în vederea eliberării monumentului de sarcină arheologică. Cu această ocazie, au fost descoperite oseminte ale membrilor comunităţii monahale, fragmente ceramice şi cărămizi de secol XVII.

Fundaţia bisericii din Mănăstirea Strâmba adăpostea oseminte de monahi din timpuri demult apuse
Fundaţia bisericii din Mănăstirea Strâmba adăpostea oseminte de monahi din timpuri demult apuse

Cercetările arheologice s-au efectuat atât în interiorul bisericii, cât şi în exteriorul fundaţiei şi sub aceasta, deoarece s-au executat lucrări de consolidare, prin subzidire cu beton şi fier.
Cercetările arheologice preventive au fost impuse şi de constructor, în exteriorul bisericii prin efectuarea de casete cu dimensiunile de L:2,50 m, l:1,50 m, h:1,60 m în jurul lăcaşului de cult. Fundaţia bisericii avea atât în partea de nord cât şi cea de sud o adâncime de 1,40 m, iar sub aceasta, pe toate laturile, s-au efectuat subzidiri cu beton şi fier.
Investigaţiile arheologice preventive efectuate cu prilejul lucrărilor de consolidare şi restaurare a Bisericii cu hramul „Sfânta Treime” a Mânăstirii Strâmba – Jiu judeţul Gorj ne obligă să concluzionăm următoarele: au fost descoperite oase umane de la înhumaţi atât în exteriorul cât şi în interiorul monumentului, care au aparţinut unor membrii  ai comunităţii monahale.
Alături de aceste oseminte au fost descoperite şi câteva fragmente ceramice mai recente şi cărămizi din secolul al XVII-lea.
Biserica cu hramul „Sfânta Treime” a Mânăstirii Strâmba – Jiu, oraş Turceni, judeţul Gorj pe baza descoperirilor arheologice şi coroborate cu documentele vremii, cât şi pisania de pe monument, reiese că a fost construită de Stoichiţă Râioşanu, logofăt, vistier şi mare postelnic, la începutul secolului al XVII – lea (1603).
În concluzie, pe baza cercetărilor arheologice preventive desfăşurate în toamna anului 2008 şi la începutul anului 2009 la Biserica cu hramul „Sfânta Treime” Mânăstirea Strâmba – Turceni , jud. Gorj considerăm că s-a realizat eliberarea terenului de sarcină arheologică.