Opţionalul „Educaţie pentru sănătate” necesar în şcoli

Proiectul EDSANO derulat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului(MECTS) în parteneriat cu Fundaţia „Tineri pentru Tineri” vizează dezvoltarea sistemului de învăţământ preuniversitar în furnizarea de competenţe cheie prin îmbunătăţirea ofertei opţionale de educaţie pentru sănătate. Campaniile de informare vizează 1640 de şcoli, 200 dintre acestea fiind din Gorj.

Aurora Liiceanu, Florin Tudose şi Cristian Andrei sunt doar câteva personalităţi care promovează acest proiect
Aurora Liiceanu, Florin Tudose şi Cristian Andrei sunt doar câteva personalităţi care promovează acest proiect

EDSANO presupune organizarea primei şcoli pentru adulţi destinată personalului din sistemul de învăţământ preuniversitar, inspectorilor educativi şi directorilor de unităţi şcolare din mediul rural, învăţământ preşcolar şi primar. Un asemenea schimb de experienţă de nivel naţional cu durata de 5 zile s-a desfăşurat în ultimele zile la Costineşti. Întâlnirea a presupus şi  desfăşurarea unui concurs de proiecte extracurriculare şi extraşcolare între echipele propuse de fiecare judeţ.

„Educaţia pentru sănătate” în şcoli
Opţionalul „Educaţia pentru sănătate” se predă în tot învăţământul preuniversitar, noul proiect încercând să dezvolte o nouă componentă în condiţiile în care acum sunt puţine şcolile care îl mai aplică. Activităţile principale ale proiectului sunt: revizuirea/adaptarea/elaborarea programelor şcolare modulare de educaţie pentru sănătate; conştientizarea şi promovarea normelor de bază în menţinerea sănătăţii pentru 65.600 de copii din mediul rural. Campania vizează 1640 unități şcolare din învăţământul preşcolar şi primar din mediul rural (200/ judeţ) şi presupune elaborarea şi producerea de materiale de informare-educare-comunicare pentru 65.600 copii din grădiniţe şi şcoli primare, care să promoveze normele de bază în igiena şi menţinerea sănătăţii, realizate într-o manieră atractivă şi eficientă pentru acest grup ţintă; elaborarea procesului de instruire şi instruirea consilierilor şcolari (50), directori unităţi de învăţământ (282), personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control din Inspectoratele Şcolare (210); dezvoltarea şi testarea de 5 programe de formare/perfecţionare necesare pentru implementarea opţionalului de educaţie pentru sănătate.
Învăţământul gorjean a fost reprezentat la Costineşti în perioada 21-26 august 2012 de către inspectorul şcolar pentru activităţi educative şi directorii de şcoli din mediul rural Negomir, Aninoasa şi Băleşti. Cele trei şcoli generale cu efective mari de şcolari şi preşcolari vor aplica acţiuni ale proiectului în anul şcolar 2012-2013. La întâlnirea de la Costineşti au fost prevăzute întâlniri cu Aurora Liiceanu, prof. univ. dr. Florin Tudose şi dr. Cristian Andrei, cei care susţin acest proiect.