Oportunităţi de finanţare în Gorj

Consiliul Județean Gorj a dat o veste bună primarior, atât verbal cât și în scris. Este vorba despre posibilitatea alocării de noi fonduri europene pentru investiții, prin relocare de fonduri de la alte programe de finanțare: „ Prin adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 80365/09.10.2013, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 11954/10.10.2013, cu privire la evaluarea riscurilor în implementarea programelor operaţionale şi adoptarea de măsuri alternative pentru a evita dezangajarea automată a fondurilor structurale, atât la finele anului 2013, cât şi la finele actualei perioade de programare, precum şi analiza posibilităţii realocării de fonduri către Programul Operaţional Regional 2007-2013 de la Programul Operaţional Sectorial Transport 2007-2013 şi Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, am fost informaţi asupra posibilităţii ca aceste fonduri suplimentare ce vor fi alocate Programului Operaţional Regional să fie utilizate fie pentru finanţarea proiectelor din lista de rezervă POR, fie pentru finalizarea proiectelor mature finanţate în cadrul altor programe naţionale (Programul Naţional de Dezvoltare Locală, programul de reabilitare a unităţilor de învăţământ derulat de Ministerul Educaţiei Naţionale – respectiv şcoli).”