Operele lui Brâncuși, protejate

Autoritățile locale din Târgu Jiu au luat măsuri sporite de protejare a Ansamblului „Calea Eroilor” din Târgu Jiu, din care fac parte capodoperele brâncușiene „Masa Tăcerii”, ”Poarta Sărutului” și ”„Coloana fără Sfârșit”. Consilierii au decis ca vizitatorii și localnicii să nu mai aibă voie să atingă operele, în caz contrar aceștia riscând amenzi între 500 și 2500 lei.

Amendă contravenţională de la 500 la 2500 lei pentru cei ce nu respectă perimetrul de protecție al operelor lui Brâncuși la Târgu Jiu
Amendă contravenţională de la 500 la 2500 lei pentru cei ce nu respectă perimetrul de protecție al operelor lui Brâncuși la Târgu Jiu

Potrivit Hotărârii de Consiliu 172/24.04.2017, Art.2. Se interzice: Contactul fizic al vizitatorilor cu operele; Accesul vizitatorilor în perimetrul de protecţie stabilit conform art. 1, alin. (1) din prezenta hotărâre; Accesul în preajma pieselor ce compun Ansamblul Monumental „Calea Eroilor”, pe aleea ce leagă Masa Tăcerii de Poarta Sărutului din Parcul Central, cât şi în jurul Coloanei fără Sfârşit, în perimetrul dintre aleea circulară şi Coloană, a persoanelor cu câini sau alte animale, biciclete, role, skateboard-uri, precum şi alte vehicule cu sau fără motor, cu excepţia serviciilor de salubrizare şi aprovizionare, precum şi a laboratoarelor mobile, aflate sub supravegherea specialiştilor, necesare cercetării şi monitorizării operelor. Art.3. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 500 la 2500 lei fapte prevăzute la art. 2 lit. a) şi c), dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni.
Pentru faptele prevăzute la art.2, lit.b) contravenţiile se aplică după obţinerea avizelor solicitate Ministerului Culturii conform art. 1 (1).
Art.4. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se execută de către poliţişti locali ai Poliţiei Locale a Municipiului Târgu-Jiu cu atribuţii în acest sens şi împuterniciţii primarului.
Art.5. Prezenta hotărâre intră în viguare începând cu data de 15.05.2017, dată până la care se va proceda la amplasarea de panouri de avertizare şi se va asigura aducerea la cunoştinţa publicului prin mijloace de informare mass-media, pe site-urile Primăriei Municipiului Târgu Jiu, Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică „Constantin Brâncuşi”, Centrului de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi” şi Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu.
Art.6. Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu prevederile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările ulterioare, contravenientul având posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 3, agentul constatator făcând menţiune expresă despre această posibilitate în procesul verbal.”