Odiseea adoptării Codului de Etică în Învățământul Preuniversitar aproape de final

Cel puțin aceasta a fost concluzia reuniunii Consiliului Național de Etică desfășurată în 21 iunie 2018 la București. Ionel Florian Lixandru, secretar de stat MEN, a declarat cu această ocazie că documentul finalizat cu acest prilej va fi înaintat spre aprobare Comisiei Paritare și ar putea intra în vigoare în această toamnă. Amintim faptul că un proiect al Codului de Conduită, elaborat de Consiliul Național de Etică, a fost supus dezbaterii publice timp de mai multe luni.

Potrivit profesorului Cornel Șomîcu, reprezentantul Gorjului în Consiliul Național de Etică pentru Învățământul Preuniversitar, avem un document elaborat care înglobează propunerile reieșite în urma dezbaterii publice iar acesta  va fi înaintat MEN. Viitorul Cod de Etică  interzice profesorilor să ceară şi să primească bani, cadouri sau servicii, să colecteze fonduri de la elevi şi părinţii acestora pentru protocol în cazul examenelor, evaluărilor, olimpiadelor sau altor concursuri şcolare. De asemenea, le este interzis profesorilor să facă meditaţii cu propriii elevi. Traficul de influenţă şi favoritismul în evaluarea la clasă sunt evident interzise, iar profesorii nu-i pot ameninţa pe elevi să le facă anumite servicii sau să le ofere cadouri. Documentul stipulează limpede că le este interzis profesorilor să implice elevii „în activităţi de partizanat politic şi de prozelitism religios în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar sau în afara acestora”. Totodată, proiectul Codului de etică prevede că profesorii nu pot face meditaţii cu elevii de la clasă  în schimbul unor „avantaje materiale sau financiare”.
Profesorii sunt obligaţi să asigure egalitatea de şanse şi să promoveze principiile educaţiei incluzive, să respecte demnitatea fiecărui elev şi să recunoască meritul fiecăruia.
Profesorii sunt obligaţi să ocrotească sănătatea fizică, psihică şi morală a elevilor, sunt obligaţi să-i supravegheze permanent pe aceştia şi nu au voie să-i bată,  să-i umilească, să-i ridice în picioare la oră, să-i dea afară din clasă, să-i ameninţe, să-i jignească, să-i exploateze. Proiectul mai prevede că profesorii au obligaţia să asigure protecţie fiecărui elev şi să denunţe orice formă de violenţă fizică, de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a elevilor. Acelaşi proiect prevede că profesorii trebuie să pregătească elevii, astfel încât aceştia să atingă „standardele de performanţă prevăzute de documentele şcolare”.

Documentul aprobat în această săptămână de Consiliul Național de Etică va ajunge pe masa ministrului Educației și va fi supus aprobării Comisiei Paritare unde se regăsesc și reprezentanții sindicatelor. După îndelungi amânări și mai multe variante de document, din această toamnă profesorii ar putea avea un Cod de Conduită oficial.