O şansă pentru elevii care doresc să înveţe o meserie

Loading

Documentele au fost postate, spre consultare publică, pe site-ul Ministerului Educației Naționale(MEN), la secțiunea ”Informare publică – Proiecte de acte normative” următoarele documente :”Proiectele documentelor care reglementează învățământul profesional cu durata de 3 ani, începând cu anul școlar 2014-2015”

Elevii de la învăţământul profesional îşi vor face practica la agenţii economici
Elevii de la învăţământul profesional îşi vor face practica la agenţii economici

Potrivit propunerilor MEN, elevii clasei a VIII-a care doresc să urmeze această formă de învățământ se vor putea înscrie la școlile profesionale chiar din primăvară. Doar liceele care au contracte încheiate cu operatorii economici sau instituţii publice pot organiza clase de învățământ profesional. Cei interesaţi pot aduce propuneri de îmbunătăţire a acestor legi.
Învăţământ de trei ani
Elevii trebuie să știe faptul că învățământul profesional va dura trei ani, spre deosebire de anii trecuți, când această formă de învățământ dura doar doi ani. În primul an de studiu, aceștia vor face pregătire profesională de bază, iar în următorii doi ani vor face pregătire de specialitate. La aceste clase se pot înscrie atât elevii care anul acesta vor absolvi clasa a VIII-a, cât și absolvenții clasei a VIII-a din seriile anterioare.
Elevii pot studia maximum 2 calificări profesionale din acelaşi domeniu şi numai în cazuri excepţionale, cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale, se poate organiza o formaţiune de studiu şi pentru 2 calificări profesionale din domenii diferite de pregătire.
Admiterea la o clasă profesională se va face pe baza unei fișe de înscriere, precum și pe baza unor probe suplimentare de admitere pe care le pot organiza liceele. Înscrierea la profesională se va face în perioada 26-27 mai, iar în perioada 29-30 mai se va desfășura examenul de admitere la liceele care organizează preselecție, urmând ca rezultatele să fie afișate pe data de 4 iunie.