O nouă donaţie de la Vlad Magheru

Vlad Magheru

Miercuri, 28 aprilie, a. c., Muzeul Judeţean Gorj a primit din partea domnului Vlad Magheru, ultimul urmaş al ilustrei familii cu rădăcini gorjene, o nouă donaţie. Dintre cele mai importante obiecte, menţionăm: piesele de argintărie marcate cu monograma familiei, serviciul de fructe cumpărat de la Viena, cu ocazia nunţii Alexandrinei Magheru cu Haralamb, efecte de familie, cărţi de vizită ale cunoscuţilor fizicianului Ion Magheru, veritabile documente care atestă rolul acestuia, în ansamblul relaţiilor sociale din epocă, portrete, tablouri, fotografii şi altele. Remarcabila grijă pentru cultură a Magherilor  este ilustrată prin prezenţa, în biblioteca familiei, a unor cărţi de valoare deosebită. Recenta donaţie aduce, alături de celelalte volume din donaţia precedentă, un exemplar rar: ”Portretele domnilor români”, de Nicolae Iorga. Muzeul Judeţean a putut beneficia de toate acestea, mulţumită generozităţii extraordinare a lui Vlad Magheru, importantă caracteristică a familiilor de viţă, care au ştiut să contribuie constant, cu responsabilitate, la păstrarea şi îmbogăţirea valorilor culturale ale poporului român.