O nouă Capacitate în locul tezelor unice

Până la punerea în aplicare a legilor noi pentru educaţie care presupun un test de evaluare tip PISA, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a venit cu ideea unei Evaluări Naţionale în luna mai 2010. Evaluarea Naţională se susţine anual doar la Limba şi literatura română şi Matematică. Cele două probe vor avea o durată de câte 120 de minute iar media va conta 50% la admiterea în liceu.

 În luna mai elevii de clasa a VIII-a vor trece prin emoţiile Evaluiării Naţionale
În luna mai elevii de clasa a VIII-a vor trece prin emoţiile Evaluiării Naţionale

Evaluarea Naţională la clasa a VIII-a în anul şcolar 2009-2010 va avea loc între 4 şi 12 mai, iar cea din perioada specială, între 25 mai şi 2 iunie, potrivit unui ordin al Ministerului Educaţiei, care înlocuieşte tezele unice cu testarea după modelul evaluărilor internaţionale.

Două probe în două sesiuni
Ministrul Educaţiei a aprobat încă de săptămâna trecută Ordinul privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2009-2010.
Potrivit acestui ordin, calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale stabileşte o perioadă normală de evaluare a elevilor din clasa a VIII-a şi una specială.
Astfel, elevii din clasa a VIII-a susţin prima probă în 4 mai 2010, la Limba şi literatura română – probă scrisă. În 6 mai 2010 este programată proba la Limba şi literatura maternă, ceea ce nu este cazul la Gorj, iar în 12 mai 2010, Matematică, ambele fiind probe scrise.
Perioada specială de evaluare va începe în 25 mai 2010, cu proba scrisă la Limba şi literatura română. Apoi, în 27 mai 2010 va fi proba la Limba şi literatura maternă, iar în 2 iunie 2010, la Matematica, ambele fiind probe scrise.

O Capacitate simplificată
După ce doi ani elevii de clasa a VIII-a au fost evaluaţi doar în baza tezelor cu subiect unic, contestate de majoritatea cadrelor didactice, Evaluarea Naţională pare o Capacitate cu doar două probe. Subiectele pentru evaluarea naţională se elaborează în cadrul Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, ţinând seama mai multe cerinţe. Acestea trebuie să fie după modelul evaluărilor internaţionale, să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele pentru evaluarea naţională.
Foarte important, subiectele trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate şi să permită rezolvarea subiectelor în 120 de minute, potrivit ordinului MECI.
Potrivit proiectului Legii Educaţiei Naţionale, transmis săptămâna trecută Parlamentului, pentru orientarea şcolară şi profesională a absolvenţilor clasei a VIII-a şi continuarea studiilor în clasa a IX-a se iau în considerare rezultatele şcolare obţinute pe parcursul claselor V-VIII, ca indicator general al performanţelor elevului în raport cu standardele curriculare şi rezultatele obţinute la o testare naţională realizată la finalul clasei a VIII-a şi structurată după modelul testărilor internaţionale standardizate, ca indicator specific privind competenţele-cheie formate pe parcursul învăţământului general de tip comprehensiv. Medodologia acestui tip de test va fi stabilită de către MECI, potrivit proiectului acestei legi.
În anul şcolar 2009-2010 în judeţul Gorj există circa 5000 de elevi care vor experimenta Evaluarea Naţională.