”Moștenirea Magherilor”, memoria trecutului este o stare de spirit

Peste 220 de elevi și circa 40 de cadre didactice au participat la ediția a X-a a Proiectului Educativ Regional ”Moștenirea Magherilor”, care a avut, de această dată, trei părți distincte: Sesiune de referate pentru elevi, Conferință științifică dedicată cadrelor didactice și studenților și  Concursul de cultură generală, toate reunite sub tematica ”Personalități pașoptiste și contribuția lor  la făurirea României Moderne”. De asemenea, anul acesta a fost și participare internațională, prin implicarea profesorilor din Republica Moldova conduși de profesor Lucia Caciuc Roșioru, director general al Direcției de Educație  din Raionul Strășeni, Republica Moldova. Manifestările au făcut parte din programul ” Târgu Jiu – Capitala Tineretului din România 2023” , fiind finanțate de Primăria Municipiului Târgu-Jiu.

Ediția a X-a a Proiectului ”Moștenirea Magherilor” s-a desfășurat pe parcursul zilelor de 19-20 mai 2023 și a presupus participarea unor elevi și cadre didactice din 14 județe din țară și raionul Strășeni din Republica Moldova. Faptul că muza Clio s-a dovedit, ca de fiecare dată, un liant pentru toți cei care simt românește este un element în plus, care ne onorează și ne obligă. În manifestări a fost implicat și Valentin Maier, secretar trezorier al Societății de Științe Istorice din România.

Simpozion(sesiune de referate) pentru elevi

137 de lucrări ale elevilor din țară și Republica Moldova s-au strâns pentru ”Moștenirea Magherilor”, cea mai numeroasă prezență de până acum. Cu participare directă au fost elevii de la Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru”, gazda manifestării, dar și cei de la Școala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu” Târgu-Jiu, Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” Bălești și  Liceul Tehnologic Baia de Fier(gimnaziu). Fiind vorba de un volum foarte mare de muncă  pentru Comisia de evaluare, rezultatele și premiile vor fi anunțate în perioada următoare. Se cuvine să remarcăm faptul că elevii sunt, în continuare, atrași de istorie și de personalitățile emblematice care au marcat trecutul acestei nații.

Conferință științifică cu participare internațională

Organizată în format hibrid la Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru”, Conferința științifică ”PERSONALITĂȚI ALE  PERIOADEI PAȘOPTISTE ȘI CONTRIBUȚIA LOR  LA FĂURIRIREA ROMÂNIEI MODERNE” a adus un număr important de colaborări, care vor fi strânse într-un volum, în această vară.

Manifestarea a avut o parte oficială, girată de autoritățile administrative și școlare de pe ambele maluri ale Prutului. Au luat cuvântul:  GHEORGHE NICHIFOR-vicepreședinte Consiliul Județean Gorj, președinte SSIR Gorj, VIOREL JARDAN-președinte Consiliul Raional Strășeni-Republica Moldova,  ANGELICA NECȘULEA-inspector școlar de specialitate ISJ Gorj,  LUCIA CACIUC ROȘIORU-director general Direcția  Generală Educație Strășeni-Republica Moldova. 

Din intervențiile aflate în program  reținem:  Prof.univ.dr. Cornel SIGMIREAN, Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș- „Elita românească de la 1848 și modelul european de societate. Nicolae Bălcescu și Transilvania la 1848-1849”; C.S.III dr. habil. Dumitru-Cătălin ROGOJANU, Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș/Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva- „Generația pașoptistă-memorie istorică și colectivă”; Muzeograf dr. Constantin SCURTU,  Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” – Filiala Constanța – „Gheorghe Magheru și începutul organizării armatei române moderne”; Lect. univ.dr. Cosmin-Ștefan DOGARU, Facultatea de Științe Politice-  Universitatea din București „ „Studenți români la Paris în anii 1830–1840: influențe culturale și politice”; C.S.I dr. habil. Gherghina Boda, Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș/Muzeul Civilizției Dacice și Romane Deva – „Societăți cu activitate revoluționară premergătoare revoluției pașoptiste (Societatea Constituția, Fiii coloniei lui Traian, Frăția, Societatea studenților români din Paris)”; Prof. drd. Angelica Necșulea-inspector școlar de specialitate ISJ GORJ – „Alexandrina Magheru, simbol al luptei pentru unitate și independență națională”; Prof. dr. Gheorghe Gorun-Universitatea ”Constantin Brâncuși” Tg-Jiu – „Constantin Stanciovici Brănișteanu și rolul jucat în revoluția pașoptistă”; Prof. dr. Valentin Pătrașcu-Muzeul Județean ”Alexandru Ștefulescu” Gorj – „Carol Winkler(1833-1900), absolvent al Universității din Viena, farmacist în orașul Târgu-Jiu(1859-1900)”; Drd. Ligia Nicolae Facultatea de Știinte Politice, Universitatea din Bucuresti – „De la Flintă la Societatea Română de arme și dare la semn”; Dr. Adrian Tudor Drăghici- Universitatea ”Constantin Brâncuși” Tg-Jiu – „Zamfir Pârăianu, de la idealurile Revoluției din 1848 până la reformele lui A. I. Cuza”; Prof. drd. Cornel Șomîcu– vicepreședinte SSIR GORJ – „Contribuția revoluționarilor din Oltenia la organizarea evenimentului pașoptist”; Drd. Valentin Chepeneag-Școala Doctorală – Universitatea din Craiova –      „Christian Tell (1808-1884)- scurt portret biografic”; Prof. dr. Dumitru Cauc – SSIR GORJ – „Gorjul în vâltoarea evenimentelor pașoptiste”; Prof. dr. Albinel Firescu– șef Secție Artă și Etnografie a Muzeului Județean ”Alexandru Ștefulescu” Gorj – „Zestrea Magherilor la Muzeul Județean ”Alexandru Ștefulescu””   ș.a.  

”Moștenirea Magherilor”,  urmași demni

Tradiționalul Concurs ”Moștenirea Magherilor”, găzduit de Muzeul Județean ”Alexandru Ștefulescu” Gorj, a arătat o pregătire foarte bună a elevilor, drept pentru care se cuvine să transmitem felicitări profesorilor din școlile respective: Manuela Săvulescu, Liviu Groșanu, Jana Raț, Dorel Șorop, Elena Fălcău, Alina Bojincă, Vasile Sorin Popescu ș.a. Comisia de Evaluare a etapei finale a avut următoarea componență: prof. Grigore Alexandrescu-președinte; prof. Dănuț Lupulescu-vicepreședinte; prof. Nicolae Negrea-membru; prof. Cristina Cotorcea-membru; prof. Claudiu Mărăcine-membru; prof. Ion Hobeanu-repr. SJAN Gorj-membru, dr. Valentin Maier-SSIR-membru și prof. dr. Marius Buzera-responsabil partea digitală.

Ca în fiecare an, Concursul ”Moștenirea Magherilor” presupune realizarea unui referat potrivit tematicii anunțate, susținerea lui cu ajutorul unei prezentări power-point și un test din bibliografia anunțată. Competiția a dat câștig de cauză Școlii Gimnaziale ”Alexandru Ștefulescu” la GIMNAZIU și Colegiului Tehnic ”General Gheorghe Magheru” la LICEU. Premiile la Gimnaziu s-au împărțit în ordinea punctajelor: Școala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu” Târgu-Jiu, Școala Gimnazială ”Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu, Școala Gimnazială Nr 1 Motru, Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru-Bălești, Școala Gimnazială Nr. 1 Albeni și Liceul Tehnologic Tismana. Elevii au primit diplome, cărți și reviste dar și dulciuri.

Manifestările din 19-20 mai 2023 au avut doi organizatori, Cornel ȘOMÎCU-directorul Școlii Gimnaziale ”Antonie Mogoș” și vicepreședinte al Societății de Științe Istorice-filiala Gorj și Marius BUZERA-directorul Colegiului Tehnic ”General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu și președintele Fundației cu același nume.

Cornel Șomîcu – „Cu siguranță, această reușită este o muncă de echipă, pentru care trebuie să mulțumim mai ales colegilor din cele două școli, reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Gorj, membrilor filialei Gorj a Societății de Științe Istorice din România și delegației din raionul Strășeni – Republica Moldova, școlile noastre având parteneriate de colaborare cu școlile de acolo. De asemenea, trebuie să remarcăm sprijinul primit din partea conducerilor Consiliului Județean Gorj și Primăriei Municipiului Târgu-Jiu! Felicitări tuturor celor implicați!”

Marius Buzera – „Încep prin a remarca vizita delegației din Moldova condusă de domnul Virel Jardan-președintele Consiliului Raional Strășeni și de doamna Lucia Caciuc Roșioru- directorul Direcției Generale de Educație Strășeni. Noi, cei de la Colegiul ”Magheru”,  am fost deosebit de onorați  să primim asemenea oaspeți. Mulțumesc tuturor colegilor mei pentru efortul făcut în aceste zile, pentru a ieși totul bine! Toate aceste acțiuni  nu ar fi atins parametrii ceruți fără sprijinul Primăriei Târgu Jiu și, personal,  a domnului primar Marcel Romanescu, motiv pentru care mulțumim și pe această cale!”