Micii artişti novăceni

Începând de joi, 05.03.2009, timp de o săptămână, Casa de Cultură Novaci va fi gazda Expoziţiei de pictură pe sticlă intitulată „Suflet de mamă”, expoziţie care reuneşte lucrările micilor plasticieni, elevi ai clasei a IV-a A (învăţător Basarabă Elena) de la Şcoala Generală Nr.1 Novaci. În lucrări de o mare sensibilitate artistică, micuţii pictori au surprins cu ajutorul culorilor adevărata frumuseţe a sentimentului matern, existent atât la om, cât şi la păsări, animale sau insecte. Abordând un nou tip de comunicare, cea artistică, prin intermediul imaginilor vizuale transpuse pe sticlă, artiştii novăceni îl ajută pe privitor să nu devină un receptor pasiv, ci să surprindă, dincolo de imaginea propriu-zisă, emoţii şi sentimente ce sălăşluiesc în adâncurile fiinţei umane.
Dovadă a aprecierii diverselor forme de expresie din domeniul artelor plastice, lucrările exprimă sensibilităţi estetice nebănuite, transmit într-o manieră personală specifică fiecărui mic artist mesaje ce-l fac pe privitor să gândească, să anticipeze răspunsuri sau, pur şi simplu, să simtă ca o mamă.
Gândite într-o manieră vizuală şi practică, lucrările sunt dovada unui adevărat curs de iniţiere pas cu pas în arta reproducerii pe sticlă, deseori într-un mod stângaci, a unor subiecte variate, a unor feţe şi expresii, a unor fiinţe cunoscute lor din viaţa de zi cu zi sau a unora despre care au citit doar în cărţi.
Expoziţia, dedicată tuturor femeilor din oraşul Novaci, în ansamblul ei, dezveleşte gândirea şi sentimentele unor copii care nici măcar când se joacă (de această dată cu pensula) nu uită că mama este centul universului lor.
Învăţător, Elena Basarabă