Metodologie veche, condiţii noi pentru Evaluarea Naţională 2017

Examenele Naţionale din 2017 se vor desfăşura după aceleaşi metodologii vechi de 6-7 ani dar „ajustate” în această vară. Pentru absolvenţii de Gimnaziu ponderea Evaluării Naţionale creşte la 80% iar la contestaţii a dispărut condiţia de minimum 0,5 puncte diferenţă la corectură pentru modificări. Şi examenul propriu-zis revine la date mai rezonabile de 19 şi 21 iunie 2017. Circa 3500 de elevi vor susţine acest examen în Gorj în vara anului 2017.

Circa 3500 de elevi vor susţine probele Evaluării Naţionale în Gorj
Circa 3500 de elevi vor susţine probele Evaluării Naţionale în Gorj

Aşa cum prevede legislaţia în vigoare, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a emis ordinul privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale în anul şcolar 2016-2017 pentru absolvenţii clasei a VIII-a. Astfel, Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a se desfăşoară în anul şcolar 2016-2017 în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011 aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4801/2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011.
În acest an au apărut şi noutăţile, cum ar fi creşterea mediei de la Evaluarea Naţională la 80 % în media de admitere la liceu şi eliminarea prevederii conform căreia nota finală după soluţionarea contestaţiilor se modifică numai în cazul în care, între nota iniţială şi nota de la contestaţie există o diferenţă de minimum 0,5 puncte.

Modificări şi nu prea

Dacă Metodologia de organizare a Evaluării Naţionale datează din 2010, programa de examen nu a mai fost schimbată din 2014. Mai exact, programele pentru disciplinele Limba şi literatura română şi Matematica valabile pentru Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4431/2014 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2014–2015. Cadrele didactice nominalizate ca evaluatori sunt selectate cu prioritate din rândul cadrelor didactice abilitate în domeniul evaluării, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, conform Ordinului ministrului Educaţiei. În această vară, comprimarea calendarului de evaluare la examenele naţionale a arătat că este nevoie de o specializare a evaluatorilor.
Ca şi în anii precedenţi, va exista supraveghere video.Potrivit legii, trebuie să existe camere de supraveghere video şi audio în sălile de clasă din unităţile de învăţământ în care se desfăşoară probele pentru evaluarea naţională pentru elevii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă şi se multiplică subiectele, precum şi a sălilor în care se preiau, se evaluează şi se depozitează lucrările scrise.

Se pot vizualiza lucrările

O prevedere din anul 2016 se prelungeşte şi în 2017. Candidatul major şi părinţii/reprezentanţii legali ai candidatului minor pot solicita Comisiei judetene de organizare a evaluării naţionale să vadă lucrarea/lucrările proprie/proprii a/ale propriului copil numai după afişarea rezultatelor finale
după contestaţii. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoţit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.
Solicitarea de vizualizare nu poate conduce la reevaluarea şi/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.
Cu excepţia candidatului sau a părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestuia, pot solicita să vadă lucrarea/lucrările doar membrii comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale sau cei ai Comisiei Naţionale de Organizare a Evaluării Naţionale, în scopul reevaluării acesteia/acestora, conform prevederilor art. 6 pct. (10) si ale art. 9 pct. (25) din Metodologia de organizare şi desfaşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetarii, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010.

Calendar Evaluare Naţională 2017 pentru elevii clasei a VIII-a:

7 – 9 iunie 2017 Înscrierea la Evaluarea Naţională; 9 iunie 2017 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a; 19 iunie 2017 Limba şi literatura română – proba scrisă; 21 iunie 2017 Matematică – proba scrisă; 26 iunie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16); 26 iunie 2017 Depunerea contestaţiilor (orele 16 – 20); 27-29 iunie 2017 Rezolvarea contestaţiilor; 30 iunie 2017 Afişarea rezultatelor finale după contestaţii