MECTS vrea examen de admitere, universităţile vor merge pe Bacalaureat

Deşi legal metodologia proprie de admitere, condiţiile de admitere, inclusiv cifrele de şcolarizare trebuie făcute publice în fiecare an de către fiecare universitate, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere, Ministerul Educaţiei a venit săptămâna trecută cu Ordinul 3.313/2012 care schimbă regulile jocului. Admiterea ar trebui să se facă la finele lunii septembrie 2012 cel mai devreme….

Foarte mulţi liceeni nu vor examen de admitere, centrele universitare trebuie să ţină cont de asta
Foarte mulţi liceeni nu vor examen de admitere, centrele universitare trebuie să ţină cont de asta

Admiterea la facultate în anul şcolar 2012-2013 se va face după noi reguli, universităţile având posibilitatea de a organiza examen de admitere. Asta prevede Ordinul nr. 3.313/ 2012 al ministrului Educaţiei. Până aici nimic nou, şi până acum universităţile aveau posibilitatea să organizeze examene de admitere şi doar în puţine cazuri se puteau organiza din lipsă de solicitanţi. Singura noutate, mediile din cursurile anilor şcolari nu pot fi luate ca şi criteriul de admitere sau departajare. Ordinul MECTS a stârnit multe discuţii în rândurile elevilor de clasa a XII-a şi a profesorilor dar aplicarea lui pune probleme de încadrare în prevederile legii. Cu alte cuvinte, Universităţile au luat act de prevederile noului ordin de ministru, vor adopta o metodologie proprie de examen şi ar trebui să organizeze examen de admitere peste …6 luni. Cum suntem la începutul lunii aprilie, legal admiterea ar trebui să se desfăşoare cel mai devreme la sfârşitul lunii septembrie şi nici poveste de două sesiuni de admitere până la începutul anului universitar. Desigur, în România aceste lucruri nu ţin decât de evidenţa publică, cei care aplică legile având o „marjă de eroare” considerabilă.

Admiterea în facultate ridică probleme
Confruntate cu o lipsă tot mai acută de studenţi, universităţile au renunţat pe rând la examenul de admitere. Până şi ASE-ul din Bucureşti a trebuit să ia măsuri din anul trecut. Admiterea la facultate se făcea, până acum, şi în baza mediilor obţinute de elevi în timpul liceului. Începând din 2012, modul în care vor fi admişi elevii la facultate va fi decis de fiecare universitate. Conducerea fiecărei universităţi va avea de ales între a organiza examen de admitere sau de a face admiterea în baza mediilor de la Bacalaureat, întârzierea Ordinului şi concurenţa redusă ducându-ne sigur spre soluţia aleasă. Potrivit Ordinului 3.313/2012, examenele de admitere se organizează pe baza metodologiilor proprii de admitere stabilite de către fiecare instituţie de învăţământ superior în baza autonomiei universitare.
Examenul de admitere poate consta şi în probe pentru testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive. Pentru testarea capacităţilor artistice sau sportive examenul de admitere va conţine obligatoriu şi o probă practică eliminatorie, susţinută anterior celorlalte probe. Atenţie, pot fi luate în considerare notele de la probele de bacalaureat sau media de la bacalaureat, licenţă sau disertaţie, după caz, dar nu pot fi luate în calcul mediile sau notele din anii de studii.
Conform legii, metodologia proprie de admitere, condiţiile de admitere, inclusiv cifrele de şcolarizare trebuie făcute publice în fiecare an de către universitate, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere. Aici fiind principala problemă a Ordinului 3.313/2012.
Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe domenii de licenţă, la specializările/programele de studii autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate în cadrul instituţiei de învăţământ superior, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Masterul şi doctoratul urmează aceleaşi reguli
Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se va realiza în domeniile de studii universitare de master acreditate, la programele de studii legal înfiinţate în cadrul instituţiei de învăţământ superior.
Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se realizează pe baza de competiţie, în şcolile doctorale acreditate sau autorizate provizoriu, în domeniile de studii universitare de doctorat aprobate în cadrul acestora, în conformitate cu prevederile Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011. Concursul pentru admiterea la toate formele de învăţământ ale studiilor universitare menţionate mai sus se poate organiza în una sau două sesiuni, înainte de începerea anului universitar. Perioadele sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs se stabilesc prin metodologie proprie şi se fac publice conform prevederilor legale în vigoare, prin afişare la sediul instituţiei de învăţământ superior şi prin publicare pe pagina web proprie.

Bacalaureatul rămâne prima  variantă
Ordinul Ministerului Educaţiei precizează că media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent.
Metodologiile proprii de admitere ale instituţiilor de învăţământ superior trebuie să prevadă criterii de departajare a candidaţilor, inclusiv în cazul mediilor egale obţinute la examenul de admitere, astfel încât să nu se depăşească numărul locurilor oferite la admitere.
Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa instituţiilor de învăţământ superior, conform metodologiilor proprii de admitere. Nu se admit contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.
Foarte important însă, media de Bacalaureat poate fi luata in considerare la admitere. Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obţinute la probele examenului de admitere. La calculul mediei generale de admitere pot fi luate în considerare notele de la probele de bacalaureat sau media de la bacalaureat, licenţă sau disertaţie,  dar nu pot fi luate in calcul mediile sau notele din anii de studii.
Documentul mai arată că un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare prin granturi de studii pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat.
Un sondaj făcut de noi în rândul elevilor de clasa a XII-a a arătat că elevii vor alege în marea lor majoritate centre unde nu se dă examen de admitere. Unele centre universitare au anunţat deja că vor merge pe media de Bacalaureat, mai ales că timp nu prea mai este iar numărul de3 studenţi s-a redus.