Marin Condescu, angajamente de acum 40 de ani

Cel mai important lider sindical al minerilor din Gorj după 1989, Marin Condescu a avut o carieră profesională interesantă și în ultimii ani ai regimului comunist. Acesta a activat la Șantierul Național al Tineretului de la Rovinari  și secretar al UTC  în Cariera Rovinari Est. Descoperim asta într-un articol intitulat Linia tehnologică 2000 Rovinari Est-”linie a tineretului , material apărut în cotidianul ”Scânteia Tineretului” din 28 februarie 1983.

Aflăm din relatarea reporterului vremii că tânărul lăcătuș Marin Condescu, secretar al organizaţiei de tineret de la linia tehnologică 2009 RovinariEst, se angaja, în numele colegilor săi de muncă,, să solicite conducerii întreprinderii  preluarea în exclusivitate de  către tineri a procesului de producţie de la acest utilaj de mare  complexitate, unul din cele mai mari din întregul bazin al Gorjului.

Ideea tinerilor a fost  imediat îmbrăţişată de către conducerea întreprinderii, cu atât mai mult cu cât din cei  45 de oameni ai muncii de la această linie doar 3 depășeau virsta de 30 de ani.

„Vrem să demonstrăm— spunea Marin  Condescu — prin întreaga noastră activitate că suntem in măsură să preluăm şi să ducem mai departe, la cote cit mai înalte, ştafeta muncii de la cei care se apropie de pragul pensionării, cei care ne-au fost dascăli pricepuţi“.  Cei 45 de membri  ai acestei „linii a tineretului“  manevrau  un colos cântărind  2 395 de tone, înait de 40 de metri şi lung de 146 metri, cu 6 benzi.