Majoritatea elevilor vor face în continuare „Religie”

Disciplina ”Religie”, va fi studiată anul acesta doar de elevii care s-au înscris prin cerere scrisă. În județul Gorj procentul celor înscriși este unul foarte mare, practic majoritatea elevilor vor studia această disciplină.

Profesorii de religie și preoții vor preda în continuare această disciplină în școlile gorjene
Profesorii de religie și preoții vor preda în continuare această disciplină în școlile gorjene

Ministerul Educației și Cercetării Științifice a decis să lase unitățile de învățământ să organizeze programul orelor de Religie și modul în care organizează timpul elevilor care nu s-au înscris la această disciplină. În județul Gorj nu există această problemă decât în cazuri sporadice care pot fi gestionate fără probleme de școli.
Referitor la media anuală, elevii care nu participă la orele de Religie nu vor fi afectați, deoarece media lor finală va fi împărțită la un număr mai mic de materii.
„În cazul în care elevul nu frecventează orele de Religie, situația școlară se încheie fără disciplina Religie. În mod similar se procedează pentru elevul căruia din motive obiective nu i s-au asigurat condițiile pentru frecventarea orelor la această disciplină”, potrivit Ordinului de ministru.
Înscrierea elevilor la orele de Religie se face în fiecare an, până în luna decembrie, pentru anul școlar următor.
În cazul elevilor care decid în cursul anului școlar să nu mai frecventeze disciplina Religie, situația lor școlară va fi încheiată fără această disciplină.