Locuitori ai fostei comune Scoarța care s-au jertfit pentru patrie

Asuprirea multiseculară şi nedreptăţile sociale la care au fost supuşi locuitorii comunei Scoarţa, i-au determinat ca şi pe ceilalţi români, în dese rânduri să se ridice la luptă, fiind participanţi nemijlociţi la marile evenimente pe care le-a cunoscut istoria poporului român. Mărturii despre participarea vitejilor locuitori ai acestei comune la evenimentele istorice de la 1821 , 1848, 1859, 1877–1878, găsim în documentele deţinute de Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, dar şi în lucrarea „Contribuţii Gorjene la Războiul de independenţă” ce are ca autori pe Dan Neguleasa şi Florina Popescu.

Căpitan Ion D.Isac, unul dintre fiii comunei Scoarța care a făcut războiul
Căpitan Ion D.Isac, unul dintre fiii comunei Scoarța care a făcut războiul

Cea mai mare încrâncenare pentru locuitorii comunei Scoarţa a constituit-o Primul Război Mondial, când cu ocazia luptelor purtate în anul 1916, linia frontului a ajuns la un moment dat chiar pe teritoriul comunei producând pagube şi stricăciuni gospodăriilor ţărăneşti. Patrulele inamice au trecut prin Bobu, Scoarţa şi au rupt calea ferată în dreptul comunei Pojogeni.

Eroii Primului Război Mondial
Dealurile şi văile dintre Copăcioasa şi Budieni erau pline de lume refugiată din satele ocupate de inamic. Cronica eroică a Primului Război Mondial consemnează numele locuitorilor din actuala comună Scoarţa (fostele comune Scoarţa, Bobu, Budieni, Copăcioasa) care s‑au jertfit în luptele pentru apărarea gliei strămoşeşti, după cum urmează: Comuna Bobu- Ceciu Gheorghe, Alexoiu Gh. Ilie, Stoichiţoiu Nicolae, Burlan C. Ion, Andriţa C. Gheorghe, Ghiţoi Nicolae, Zălog Lăpădat, Lăcătuşu Vasile, Alexoiu M.C. Gheorghe, Andriţa Dumitru, Andriţa C. Ion, Popescu I. Salomia, Hera Ion, Dulubei Nicolae, Simion Vasile, Blidaru Ion, Puşerea Gheorghe, Ţuţu Ion, Blidaru P. Dumitru, Voicu Nicolae, Solomon Dumitru, Albu C. Gheorghe, Piţigoi Ion, Cojocaru Constantin, Piluţu Ion, Puşerea Matei, Pleşa Nicolae, Avram Ion, Dulubei B. Ion, Hohoi Ion, Voicu Nistor, Colibăşanu Gheorghe, Avrămescu Alexandru, Prandea Dumitru, Niţulescu Florea, Brăilescu Ion, Pârvan Ion, Simion Alexandru, Hohoi Nicolae, Popa Dumitru, Ghica Nicolae, Şuvelea Nicolae, Blidaru Gh. Ion, Răguşitu Dumitru, Ciosan Ion, Banţa Gheorghe; Comuna Budieni- Popescu Gh. Petre, Ivan N. Ştefan, Mitran C. Constantin, Stamatoiu Spiridon, Stamatoiu I. Vasile, Budianu P. Nicolae, Cochină I. Ion, Talpă Dumitru, Arimia Al. Ion, Guţa Tl. Petre, Popescu R. Nicolae, Preda Grigore, Pănoiu Grigore, Stamatoiu M. Ion, Pănoiu D. Grigore, Bican Gh. Grigore, Popete N. Grigore, Stamatoiu Nicolae, Caşotă Marin, Pătruţ L. Ion, Stamatoiu M. Dumitru, Ungureanu D. Ion, Şendroiu Dumitru, Rău Grigore, Bardan Constantin, Rău Gheorghe, Preda Dumitru, Popete I. Ion, Pârvuleţu Şt. Ion. Ionici I. Dumitru, Stegăroiu Nicolae, Caşotă Vasile, Codoban I. Alexie, Pănoiu Atanasie, Guţă Gr. Ion, Guţă Gr. Petre, Pănoi A. Grigore, Botea A Grigore, Mitran Gr. Dumitru, Sgarbură Ion, Stegăroiu V. Ion, Birceanu Grigore, Giura Ion, Giura Grigore, Mitran S. Dumitru, Talpă Vasile, Talpă Matei, Pârvuleţu Ion, Dănărâcu Gr. Ion, Dănărâcu I. Dumitru, Guţă Constantin, Blidea M. Grigore, Dan Fota Ion, Blidea C. Ion, Haidău V. Petre, Ivănescu N. Ion; Comuna Copăcioasa- Popescu B. Matei, Ghiga B. Gheorghe, Ghiga B. Grigore, Ghiga I. Ion, Ghiga Ghe Grigore, Ghiga Ghe. Constantin, Ghiga I. Eugenie, Ghiga D. Vasile, Stoicoiu I. Ilarion, Sucitu D. Gheorghe, Drăgan Gr. Gheorghe, Ghiga M. Gheorghe, Ţundrea Gh. Petre, Porei C. Barbu, Arsenie Gh. Ion, Stoicoiu D. Vasile, Stoicoiu Gr. Grigore, Plăeşu Gh. Ion, Avram B. Constantin, Arsenie C. Ion, Mincea I. Gheorghe, Mincea C. Constantin, Jelcu L. Gheorghe, Bubatu M. Gheorghe, Pârvuleţ I. Ion, Trantea I. Grigore, Trantea I. Matei, Trantea D. Ion, Pănoiu D. Ion, Pănoiu D. Grigore, Mincea N. Ion, Prejbeanu Gh. Ion, Blidea C. Ion, Negrea I. Petre, Avram N. Gheorghe, Guţă Gh. Ion, Drăguţ Gr. Constantin, Jelcu D. Grigore, Arsenie N. Ion, Stoicoiu I. Gheorghe, Popescu M. Gheorghe, Popescu C. Gheorghe, Cătălinescu I. Gheorghe, Bubatu Şt. Gheorghe, Enache Gh. Grigore, Popescu Gr. Andrei, Mincea P. Gheorghe, Sucitu Gh. Nicolae; Comuna Scoarţa- Podaru I. Ioan, Brânduşa Petru, Petic Pr. Constantin, Cârstea Constantin, Radu Nicolae, Orvaş Gheorghe, Nanu Gheorghe, Bliduţ Şt. Ioan, Opriţoiu I. Ioan, Dobran I. Ioan, Rotaru Matei, Petic C. Grigore, Orvaş Petru, Pitea Gheorghe, Stănilă Gh. Matei, Stângă Dumitru, Dragotă Gh. Matei, Popescu Grigore, Vintilă D. Grigore, Cazacu Gheorghe, Răguşitu Ioan, Stângă Tr. Constantin, Stângă Tr. Grigore, Pavel Constantin, Arsenie Gheorghe, Vodislav Gheorghe, Vintilă Iancu, Popescu-Puică Pr. Gheorghe, Mamularu Grigore, Pârcălabu Ioan, Caragea Gheorghe, Scorţanu Constantin, Sârbu Tr. Ioan, Miroiu Şt. Gheorghe, Rusu Matei, Miroiu Ioan, Pitea Barbu, Pitea I. Constantin, Stănilescu D. Gheorghe, Cârţână D. Ioan, Stănilă Grigore, Arsenie Ioan.

Eroii din Al Doilea Război Mondial
De asemenea,  şi în cel de-al Doilea Război Mondial locuitorii comunei Scoarţa şi-au adus aportul lor la obţinerea victoriei, prin contribuţiile de ordin material la sprijinirea frontului, cât şi prin participarea directă luptând pentru eliberarea gliei străbune. Dintre aceşti eroi enumerăm pe următorii: Comuna Bobu- Mazilu Dumitru, Răceanu Sev., Popescu Neghită, Negrea V. Grigore, Blidaru Constantin, Alexoiu Gheorghe, Dulubei Nicolae, Banţa Al. Vasile, Zălog I. Constantin, Hohoi Vasile, Buleac Ion, Dulubei Gh. Nicolae, Licuriceanu Grigore, Maria C. Gheorghe, Fagu Vasile, Simion Dumitru, Blidaru Victor, Piluţu Petre, Zălog D. Vasile, Şuvelea I. Ion, Hera P. Ion, Iedu Lăp., Zălog D. Vasile, Mitrofan Alexandru, Fulgă Gheorghe, Popescu D. Ion; Comuna Budieni- Manta P. Victor, Nicolăescu D. Ion, Guţă A. Aurel, Ivan I. Ion, Ivan D. Horia, Apopii Teodor, Bardan Dumitru, Văduva M. Adrian, Pănoiu Gr. Ion, Jelcu I. Ion, Puţă Partenie, Stamatoiu Gr. Victor, Budianu D. Vasile, Ivan Gr. Teodor, Guţă I. Petre, Sucitu I. Grigore, Cocheci I. Vasile, Giura Gr. Ion, Popete Gr. Constantin, Stamatoiu I. Grigore, Zaharia Gheorghe, Stegăroiu Matei, Guţă Z. Gr. Petre, Stamatoiu I. Petre, Bican Gr. Ion, Pănoiu V. Haralambie, Dan D. Gheorghe, Corlan P. Gheorghe, Toropu N. Dumitru, Ivan V. Lente, Ionici Em. Dumitru, Isac Gr. Constantin, Sgarbură Ion, Stegăroiu I. Gheorghe, Popescu Gr. I. Teodor, Blidea N. Dumitru, Căldăraru Constantin, Fota A. Ion, Fota Z. Aurel, Gunici Irodion, Răducanu Grigore, Ileanu Gh. Grigore, Stegăroiu C. Teodor; Comuna Copăcioasa- Boian C. Teodor, Negrea Gh. Alexie, Porei I. Gheorghe, Mihuţoiu L. Ion, Popescu C. Pantelimon, Jelcu I. Dumitru, Prejbeanu I. Ion, Trantea Gh. Gheorghe, Avram Gh. Grigore, Trantea Grigore, Pitea M. Ion; Comuna Scoarţa- Vodislav Gheorghe, Popescu Grigore, Rogociu Gheorghe, Vodislav Constantin, Vodislav Gheorghe, Nanu Gheorghe, Orvaş Grigore, Pitea Ioan, Stănilă Ioan, Pitoiu Grigore, Vlăduţ Vasile, Birceanu Ioan, Rusu Ioan, Dobre Picu, Cârţână Ioan, Cârţână Grigore, Cârţână Gheorghe, Didea Grigore, Stoiculescu Ioan.
Spre aducere aminte şi drept pildă pentru generaţiile viitoare există pe teritoriul comunei câteva locuri unde se omagiază Ziua Eroilor, de către familiile celor căzuţi pe câmpul de luptă şi de către elevii şcolilor generale, în semn de recunoştinţă şi de veşnică pietate, pentru amintirea celor care au fost. Numele celor care au căzut la datorie pentru apărarea neamului sunt consemnate pe crucile fără morminte, spre veşnica aducere aminte şi pomenirea faptelor de eroism.
Pătru Drăgan