Liviu Marian Pop şi cele 45 de zile de conducere a învăţământului

Loading

Titular al portofoliului de ministru pentru relaţia cu Sindicatele, Liviu Marian Pop a condus interimar Educaţia de la jumătatea lunii mai până la sfârşitul lunii iunie 2012. A fost un mandat reuşit, ministrul reuşind să detensioneze relaţia MECTS cu Sindicatele şi să ia decizii capitale pentru acest sector. Noul ministru al Educaţiei este Ecaterina Adronescu, liderul social-democrat care revine pentru a treia oară în fruntea acestui sector.

Liviu Marian Pop a reşit să ia decizii importante în cele 45 de zile la MECTS
Liviu Marian Pop a reşit să ia decizii importante în cele 45 de zile la MECTS

Aşa cum era şi firesc, ministrul Liviu Marian Pop a făcut un bilanţ al celor 45 de zile în care a condus Educaţia. Cele mai mari realizări ale acestui sector în perioada menţionată au fost prezentate într-o conferinţă de presă desfăşurată la începutul acestei săptămâni. Reproducem câteva dintre aceste realizări în numărul de astăzi.

Decizii importante
Putem aminti printre deciziile importante luate în această perioadă:Modificarea și completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 prin OUG 21/2012 și a Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013;  Repartizarea şi transmiterea planului de şcolarizare pentru anul 2012-2013, urmare a aprobării cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat 2012-2013 prin HG. 549/2012.;  Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5553/2011, modificată și completată prin OMECTS nr. 4111/2012, publicat in M. Of. 357/2012, în scopul facilitării accesului unui număr cât mai mare de candidați la echivalarea studiilor;  Modificarea prin OM a Calendarului de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, cuprins în Anexa 1 a OMECTS nr. 6143/01.11.2011, în scopul adaptării la activitățile desfășurate de cadrele didactice pe perioada vacanței de vară a elevilor;  Evaluarea şi acreditarea prin ordin de ministru a unui număr de 33 de programe de formare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;  Propunerea de modificare şi completare a Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3841/2012 privind aprobarea condițiilor pentru organizarea masterului didactic în scopul asigurării continuității în pregătirea psihopedagogică a viitoarelor cadre didactice până la intrarea în vigoare a masterului didactic; Încheierea procedurii de selecţie a mentorilor pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice realizată în baza OMECTS nr. 5485/29.09.2011, anunţarea rezultatelor selecţiei şi a cadrelor didactice care vor fi cuprinse în corpul profesorilor mentori în calitate de profesori mentori pentru stagiatură, instituirea Registrului electronic creat pe site-ul inspectoratelor şcolare; Elaborarea proiectelor: Metodologiei de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie în unităţile de învăţământ preuniversitar; Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, cu consultarea federaţiilor sindicale în elaborarea acesteia.