Special

Politică

Istorie

Gorjul

Patrimoniu

Home » Şcoala » Liviu Marian Pop şi cele 45 de zile de conducere a învăţământului

Liviu Marian Pop şi cele 45 de zile de conducere a învăţământului

Submitted by on 3 July 2012articol citit de 1,599 ori | No Comment

Titular al portofoliului de ministru pentru relaţia cu Sindicatele, Liviu Marian Pop a condus interimar Educaţia de la jumătatea lunii mai până la sfârşitul lunii iunie 2012. A fost un mandat reuşit, ministrul reuşind să detensioneze relaţia MECTS cu Sindicatele şi să ia decizii capitale pentru acest sector. Noul ministru al Educaţiei este Ecaterina Adronescu, liderul social-democrat care revine pentru a treia oară în fruntea acestui sector.

Liviu Marian Pop a reşit să ia decizii importante în cele 45 de zile la MECTS

Liviu Marian Pop a reşit să ia decizii importante în cele 45 de zile la MECTS

Aşa cum era şi firesc, ministrul Liviu Marian Pop a făcut un bilanţ al celor 45 de zile în care a condus Educaţia. Cele mai mari realizări ale acestui sector în perioada menţionată au fost prezentate într-o conferinţă de presă desfăşurată la începutul acestei săptămâni. Reproducem câteva dintre aceste realizări în numărul de astăzi.

Decizii importante
Putem aminti printre deciziile importante luate în această perioadă:Modificarea și completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 prin OUG 21/2012 și a Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013;  Repartizarea şi transmiterea planului de şcolarizare pentru anul 2012-2013, urmare a aprobării cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat 2012-2013 prin HG. 549/2012.;  Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5553/2011, modificată și completată prin OMECTS nr. 4111/2012, publicat in M. Of. 357/2012, în scopul facilitării accesului unui număr cât mai mare de candidați la echivalarea studiilor;  Modificarea prin OM a Calendarului de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, cuprins în Anexa 1 a OMECTS nr. 6143/01.11.2011, în scopul adaptării la activitățile desfășurate de cadrele didactice pe perioada vacanței de vară a elevilor;  Evaluarea şi acreditarea prin ordin de ministru a unui număr de 33 de programe de formare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;  Propunerea de modificare şi completare a Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3841/2012 privind aprobarea condițiilor pentru organizarea masterului didactic în scopul asigurării continuității în pregătirea psihopedagogică a viitoarelor cadre didactice până la intrarea în vigoare a masterului didactic; Încheierea procedurii de selecţie a mentorilor pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice realizată în baza OMECTS nr. 5485/29.09.2011, anunţarea rezultatelor selecţiei şi a cadrelor didactice care vor fi cuprinse în corpul profesorilor mentori în calitate de profesori mentori pentru stagiatură, instituirea Registrului electronic creat pe site-ul inspectoratelor şcolare; Elaborarea proiectelor: Metodologiei de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie în unităţile de învăţământ preuniversitar; Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, cu consultarea federaţiilor sindicale în elaborarea acesteia.

Comments are closed.