Listă de revendicări ale oamenilor de afaceri față de autoritățile locale din Târgu-Jiu

Loading

Constituită în urmă cu un an din mai mulți oameni de afaceri din județ, Asociația Oamenilor de Afaceri Gorjeni 2017 este tot mai prezentă în viața comunității. Recent, această entitate a dat publicității o listă de solicitări către autorităţile locale care vor să sprijine mediul de afaceri. Aceste solicitări au rezultat în urma unor întâlniri și dezbateri desfășurate în acest an între oamenii de afaceri, unele dintre acestea fiind deja propuse spre rezolvare de Primăria Târgu-Jiu.

Un prim subiect pus în discuție de Asociația Oamenilor de Afaceri Gorjeni 2017 condusă de Adrian Lelius Stănușoiu se referă la schemele de ajutor de minimis pentru dezvoltarea locală. „Plecând de la premisa existenţei în ţară a unor exemple de bună practică în acest domeniu, printre care cel al Municipiului Oradea şi chiar în judeţul nostru, la Motru, unde se încearcă un astfel de demers, Asociaţia a cerut găsirea unor soluţii şi pentru Municipiul Târgu Jiu. S-a convenit ca până la următoarea întâlnire, 30 octombrie, să fie conceput un draft cuprinzând un studiu, analize, propuneri de scheme de ajutor de minimis cu avantaje/dezavantaje pentru fiecare, care să permită atât realizarea unor noi investiţii şi crearea de noi locuri de muncă în municipiul nostru, cât şi menţinerea, consolidarea celor existente”, se arată într-un comunicat al Asociaţiei.

Întreprinzătorii gorjeni  cer ca imobilele să fie corect impozitate, în baza unor evaluări corecte, în prezent existând diferenţe mari între imobile vecine. Pentru imobilele neutilizate, abandonate, degradate, Asociaţia a propus un mod de taxare diferenţiată a acestora. „Reprezentanţii primăriei vor iniţia un proiect de HCL în luna noiembrie prin care se va propune majorarea taxelor şi impozitelor pentru aceste imobile cu până la 500% începând cu luna ianuarie 2019”, se arată în comunicatul menționat.

Asociaţia Oamenilor de Afaceri Gorjeni 2017 susţine că, pentru stimularea investiţiilor viitoare, este necesară urgentarea tuturor procedurilor în vederea finalizării Planului Urbanistic General al Municipiului Târgu Jiu la care se lucrează de peste 10 ani, lipsa acestuia stopând/blocând investiţiile locale. „Reprezentanţii primăriei au estimat că până în iulie 2019 Municipiul Târgu Jiu va avea un PUG aprobat, în vigoare”,se  arată în comunicatul Asociaţiei.

Oamenii de afaceri au cerut şi găsirea unor soluţii pentru crearea accesului prin str. Livezi la zona ROSTRAMO (poarta 2), pentru a se pune în valoare zona industrială, precum şi reabilitarea reţelelor de canalizare şi alimentare cu apă în zona ARTEGO, ROSTRAMO, Narciselor.

Asociaţia a cerut înfiinţarea unui centru de excelenţă pentru antreprenoriatul local, după modelul Oradea. „Reprezentanţii primăriei au comunicat că există un astfel de birou în structura organizatorică a Primăriei Târgu Jiu, necesitând reevaluarea, reorganizarea acestuia în vederea eficientizării activităţii sale”, se arată în comunicat.

Oamenii de afaceri au cerut primăriei şi mai multă implicare în promovarea turistică a municipiului Târgu Jiu şi în punerea în valoare a operelor lui Brâncuşi, fapt ce ar aduce mai multe oportunități în zonă.

Întâlnirile oamenilor de afaceri vor continua și în perioada următoare.