Liceul Teologic „Sf.Nicodim” – Târgu Jiu

Loading

liceul-teologicVREI SĂ STUDIEZI!
Îţi place RELIGIA şi îţi doreşti să îţi continui studiile în domeniul Teologiei?
Te simţi atras de Biserică, de slujbe şi de credinţa strămoşească?
Îţi place să vizitezi mânăstirile şi bisericile din ţară?
Ai vrea să poţi picta icoane şi biserici?
Ai vrea să studiezi într-o şcoală importantă din municipiul Tg-Jiu?
Dacă DA, înscrie-te în clasa a IX-a la Liceul Teologic din Tg-Jiu în perioada 26-27 mai 2014.

Oferta educaţională pentru anul şcolar 2014-2015
1. Teologie Pastorală – 28 locuri
2. Patrimoniu Cultural (Pictură) – 28 locuri
3. Filologie – 56 locuri (repartizare computerizată)
La clasele de Teologie Pastorală şi Patrimoniu Cultural se pot înscrie elevii claselor a VIII-a care au media generala de absolvire a claselor V-VIII minimum 7,00 si media minimum 9.00 la purtare.

Dosarul de înscriere va cuprinde: liceul-teologic-2
certificat de botez – de la preotul paroh;
fisa medicala a copilului de la 0-14 ani de la medicul de familie (copie simplă) – cu vaccinările;
fisa de înscriere, în original, eliberata de unitatea de învăţământ gimnazial;
recomandarea Consiliului parohial;
binecuvântarea Chiriarhului locului;
foaie matricolă 1-8;
copie CN şi CI.
adeverință medie cls. V-VIII (cls. VIII-a sem. I) Elevii Liceului Teologic beneficiază de un învăţământ modern şi de calitate, pe lângă disciplinele obişnuite studiind şi Studiul Biblic al Noului şi Vechiului Testament, Istoria Bisericească, rânduiala şi simbolismul slujbelor, muzica bisericească, Dogmatică, Morală, iar cei de la Patrimoniu de Pictură, Sculptură și Arte

PROBELE ORALE PENTRU SECŢIA PASTORALĂ:
a) verificarea dicţiei prin rostirea uneia din rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfânta Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamna;
b) verificarea aptitudinilor muzicale prin:
– intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericeşti: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu ; Doamne al puterilor; Troparul Învierii; Tatăl nostru; Troparul Rusaliilor; Fie numele Domnului binecuvântat; Colinde cu conţinut religios;
– intonarea unui cântec patriotic;
– verificarea auzului muzical prin luarea tonului si prin intonarea gamei Do major .
– verificarea simţului ritmic.

FOARTE IMPORTANT
La finalizarea studiilor învăţământului teologic liceal obţii un certificat de atestare profesională.

ROBELE DE APTITUDINI PENTRU PATRIMONIU:
a) proba scrisa de verificare a cunoştinţelor religioase,
b) proba practica pentru testarea aptitudinilor la studiul formelor, desen dupa natură,
c) proba practică pentru testarea aptitudinilor la studiul culorii şi compoziţie plastică.
Etapa a II-a de admitere
Iulie Înscrierea candidaților
Iulie Desfășurarea probelor
Iulie Afișarea rezultatelor
Etapa a III-a de admitere
sept. Înscrierea candidaților
sept. Desfășurarea probelor
sept. Afișarea rezultatelor

Programa de admitere
Tematica probei scrise pentru secţiile Pastorală şi Patrimoniu Cultural (Pictură)
1. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie
2. Crearea lumii
3. Hristos,Lumina lumii:Vindecarea orbului din naștere
4. Rugăciunea în viața creștinului
5. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos
6. Legea cea nouă – Fericirile
7. Crezul – sinteza învățăturii de credință
8. Pilda semănătorului – primire și împlinire a cuvântului lui Dumnezeu
9. Biserica,locaș de închinare
10. Răbdare și încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov
Proba scrisă constă într-o lucrare scrisă,cu durata de două ore,la Religie. Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programa școlară de religie,clasele a VII-a și a VIII-a.