Liceul Tehnologic Turceni

Plan de şcolarizare 2017-2018

Grădinița cu program normal: 4 grupe Turceni, 1 grupă Strâmba-Jiu, 1 grupă Gârbovu, 1 grupă Murgești
Grădinița cu program prelungit-Turceni: 2 grupe
Clasa pregătitoare: 2 clase Turceni
Clasa I: 4 clase (3 Turceni, 1 Strâmba-Jiu)
Clasa a II-a: 3 clase (2 Turceni, 1 Strâmba-Jiu)
Clasa a III-a: 4 clase (3 Turceni, 1 Strâmba-Jiu)
Clasa a IV-a: 5 clase (4 Turceni, 1 Strâmba-Jiu)
Clasa a V-a: 3 clase (Turceni)
Clasa a VI-a: 4 clase (3 Turceni, 1 Strâmba-Jiu)
Clasa a VII-a: 4 clase (3 Turceni, 1 Strâmba-Jiu)
Clasa a VIII-a: 5 clase (4Turceni, 1 Strâmba-Jiu)
Clasa a IX-a: 7 clase liceu zi
– 1 clasă matematică-informatică
– 1 clasă ştiinţe ale naturii
– 1 clasă uman- filologie bilingv engleză
– 1 clasă electronică automatizari
– 1 clasă mecanică
– 1 clasă electromecanică
– 1 clasă construcţii instalaţii şi lucrări publice
Clasa a IX-a școală profesională 3 ani
– 15 locuri specializarea sudori
– 15 locuri electromecanic centrale electrice
Clasa X-a : 8 clase liceu zi 
– 1 clasă matematică- informatică
– 1 clasă stiinţe ale naturii
– 1 clasă uman-filologie
– 1 clasă electronică automatizări
– 2 clase mecanică
– 1 clasă electromecanică
– 1 clasă construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Clasa a X-a școală profesională specializarea mecanică
Clasa XI-a: 7 clase liceu zi
– 1 clasă matematică- informatică
– 1 clasă stiinţe ale naturii
– 1 clasă uman – filologie bilingv engleză
– 1 clasă electronic automatizări
– 1 clasă electromecanică
– 1 clasă mecanică
– 1 clasă construcții
Clasa a XI-a școală profesională specializarea mecanică
Clasa XII-a zi: 7 clase liceu zi
– 1 clasă matematică- informatică
– 1 clasă stiinţe ale naturii
– 1 clasă filologie
– 1 clasă electronică – automatizări
– 1 clasă electromecanică
– 1 clasă mecanică
– 1 clasă construcții
Ciclul liceal seral- frecvență redusă:
– 1 clasă a XI-a seral, profil mecanică
– 1 clasă a XII-a seral, profil mecanică
– 1 clasă a XIII-a seral, profil mecanică
– 1 clasă a IX-a frecvență redusă, profil știinţe ale naturii
– 1 clasă aXI-a frecvență redusă, profil științe ale naturii