Liceul Tehnologic Baia de Fier

COM. BAIA DE FIER, JUD. GORJ
TEL. 0253461328
E-MAIL: grup_scolar_ind_baia_de_fier@yahoo.com

liceul-tehnologic-baia-de-fier-1liceul-tehnologic-baia-de-fier-2 liceul-tehnologic-baia-de-fier-4 liceul-tehnologic-baia-de-fier-3PLAN DE ŞCOLARIZARE

LICEU – FILIERA TEORETICĂ
PROFIL REAL
ȘTIINȚE ALE NATURII
– 1 clasă a IX-a—28 locuri

PROFIL UMAN
FILOLOGIE
– 1 clasă a IX-a—28 locuri

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI
PROFIL MECANIC
– 1 clasă a IX-a—28 locuri

Cursurile liceale, cu durata de 4 ani, și cursurile profesionale, cu durata de 3 ani, se finalizează cu atestat care dă posibilitatea absolvenţilor să lucreze în domeniul ales.
Absolvenții învățământului profesional pot continua cursurile liceale, la zi sau la seral (clasele a XII-a și a XIII-a ruta progresivă).

ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL
Tehnician transporturi auto interne și internaționale – cu taxă
– 1 clasă —28 locuri

Tehnician activități de agroturism montan – fără taxă
– 1 clasă —28 locuri

ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR
– 1 grupă de program prelungit
(0800—1800) —20 locuri —8 lei / zi

GRAFIC ADMITERE
ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL:
3–7 iulie—Completarea opţiunilor în fişele de înscriere;
14 iulie—Repartizarea computerizată;
15 iulie—Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a
listelor cu absolvenţii repartizaţi;
16 – 24 iulie—Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile
la care candidaţii au fost repartizaţi.

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL:
Etapa I
08 – 12 iunie—Completarea fișelor de înscriere la
secretariatele unităților de învățământ gimnazial;
08 –12 iunie și 15 iunie —Înscrierea candidaților la
unitățile de învățământ liceal;
15 iunie—Afişarea listei candidaților înscriși la
învățământul profesional cu absolvenţii repartizaţi;
6 – 10 iulie—Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile
la care candidaţii au fost repartizaţi.
Etapa a II-a
20 – 21 august—Completarea fișelor de înscriere la
secretariatele unităților de învățământ gimnazial pentru
candidații care nu au participat la etapa I;
20 –21 august —Înscrierea candidaților la unitățile de
învățământ liceal;
21 august—Afişarea listei candidaților înscriși la
învățământul profesional cu absolvenţii repartizaţi;
2 septembrie —Depunerea dosarelor de înscriere la
şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.

ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL: 1– 25 august
ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: 1– 30 iulie

Dosarele de înscriere trebuie să conţină următoarele acte:
a) cererea de înscriere;
b) certificatul de naştere şi cartea de identitate legalizate ”conform cu originalul”;
c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională;
d) foaia matricolă pentru clasele I – VIII (cu calculul mediei generale);
e) fişa medicală.

BAZA MATERIALĂ
30 săli de clasă renovate şi mobilate modern;
2 laboratoare de informatică cu 50 de calculatoare conectate la internet;
1 laborator chimie;
1 laborator fizică;
1 laborator biologie;
Cabinete matematică, limba română, limbi moderne, istorie;
2 cabinete tehnologie
2 ateliere mecanică;
1 cabinet consiliere psihopedagogică;
Centru de Resurse pentru Promovarea Cetăţeniei Active;
Centru de Documentare şi Informare;
Bibliotecă;
Sală de festivităţi;
Sală de sport;
Teren de sport;
Sistem de supraveghere video.

De ce să alegi Liceul Tehnologic Baia de Fier

Unitatea școlară dispune de cadre didactice calificate cu experiență la catedră care folosesc în procesul de predare – învățare – evaluare atât metode tradiționale cât și metode moderne;
Baza materială didactică este adaptată la specializările existente;
Sălile de clasă au fost renovate și dotate cu mobilier nou, iar grupurile sanitare sunt igienizate zilnic;
Pe holurile unității școlare sunt expuse rezultatele deosebite ale elevilor, precum și lucrări realizate de aceștia la diferite activități;
Biblioteca și Centrul de Documentare și Informare sunt dotate cu peste 14000 de volume de carte pentru elevi;
Accesul la informație prin Internet, atât în cele două laboratoare de informatică cât și în CDI;
Centru de Documentare și Informare cu toate dotările necesare (cărți, calculatoare, Internet, sală lectură, aparatură multimedia;
Existența mijloacelor de transport în comun cu program de funcționare adaptat programului școlar cu posibilitatea decontării navetei;