Liceul cu Program Sportiv Târgu Jiu

liceul-cu-program-sportiv-tg-jiuPlanul de şcolarizare pentru anul şcolar 2009-2010
• 2 grupe grădiniţă  -50 locuri
• Clasa I -2 clase/50 locuri
-handbal fete
-fotbal
• Clasa a V-a  -2 clase/60 locuri-fotbal, handbal, atletism
•  Clasa a IX-a -3 clase/ 56 locuri
-handbal băieţi-13 locuri
-handbal fete-12 locuri
-fotbal -18 locuri
-atletism- 13 locuri
• 1 clasă mozaic a IX-a cu 28 locuri pentru elevii legitimaţi la cluburile şi asociaţiile sportive din judeţul Gorj
• 1 clasă a IX-a cu 28 de locuri, filieră teoretică, profil real-specializarea Ştiinţe ale naturii
• 5 grupe de club sportiv şcolar
-2 grupe/24 locuri atletism
-3 grupe/54 locuri-handbal băieţi

Performanţă în sport şi la învăţătură
Unitatea de învăţământ cu patru cicluri: preşcolar, primar, gimnazial, liceal.
Echipa de conducere: prof. Leontin Corneliu Tigveanu (director), prof. Adriana Peptan (director adjunct).

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TG-JIU ANUNŢĂ:
Examen de admitere-clasa a IX-a, învăţământ zi, profil sportiv
Înscrierea candidaţilor-12-15 iunie 2009-orele 8.00-16.00
Susţinerea probelor de aptitudini sportive conform graficului de desfăşurare
Acte necesare pentru înscriere:
-fişa de înscriere;
-cerere pentru susţinerea probei de aptitudini sportive;
-certificat de naştere, copie legalizată;
-buletin de identitate, copie legalizată;
-aviz medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive eliberat de medicul de familie sau medicul  şcolar;
-legitimaţie eliberată de clubul sportiv, asociaţia sportivă, pentru candidaţii care susţin probele sportive pentru clasa mozaic cu elevii legitimaţi din judeţul Gorj

Graficul desfăşurării probelor de aptitudini sportive pentru examenul de admitere-clasa a IX-a
16 IUNIE 2009-ORELE 7.30 –Întâlnire cu candidaţii în curtea liceului
16 iunie 2009-Susţinerea probelor de aptitudini sportive de către candidaţii legitimaţi la alte cluburi şi asociaţii sportive din judeţul Gorj
Atletism –orele 8.00-12.00  Stadion
Fotbal  -orele 8.00-12.00  Stadion
Lupte-Box-orele 8.00-12.00-Liceul cu Program Sportiv Tg-Jiu
Tenis de câmp –orele 8.00-12.30 Stadion
Baschet –orele 8.00-12.30 Liceul cu Program Sportiv Tg-Jiu
Volei-orele 8.30-12.30 Liceul cu Program Sportiv Tg-Jiu
17-18 iunie 2009 –Susţinerea probelor de aptitudini sportive de către candidaţii nelegitimaţi
-atletism- orele 8.00-12.00 Stadion
-fotbal-orele 8.00-12.00  Stadion
Handbal- orele 8.00-12.00 Liceul cu Program Sportiv Tg-Jiu

Liceul cu Program Sportiv Tg-Jiu organizează examen de selecţie la disciplinele sportive: atletism, handbal băieţi/ fete şi fotbal, în zilele de 30 şi 31 mai 2009, orele 9.00-12.00, pentru elevii născuţi în anii: 1998, 1999, 2000 şi 2001.
Relaţii suplimentare puteţi obţine de la secretariatul instituţiei, telefon 0253/224 843.

Liceul cu Program Sportiv Tg-Jiu organizează pregătire la disciplinele sportive: atletism, handbal băieţi/fete şi fotbal, în perioada 6-7 iunie 2009, orele 9.00-12.00, pentru candidaţii care vor susţine probele de aptitudini sportive conform graficului de desfăşurare afişat, în vederea admiterii în clasa a IX-a, anul şcolar 2009-2010.
Relaţii suplimentare puteţi obţine de la secretariatul instituţiei, telefon 0253/224 843.