Liceul cu 7 proiecte europene în implementare

Liceul Tehnologic Baia de Fier deține o performanță greu de egalat pentru o instituție școlară din mediul rural, are în implementare șapte proiecte europene ERASMUS+. Doamna profesoară Maria Rădescu, responsabilul de proiecte de la nivelul instituției școlare amintite, ne-a făcut o prezentare în exclusivitate pentru săptămânalul VERTICAL.

Liceul Tehnologic Baia de Fier derulează proiecte europene din 2009
Liceul Tehnologic Baia de Fier derulează proiecte europene din 2009

Liceul din Baia de Fier are o experiență importantă încă din anul 2009 în implementarea unor astfel de proiecte. Aici s-a văzut, cum era și firesc, preocuparea pentru asigurarea dimensiunii europene în educație, astfel că interculturalitatea, egalitatea de șanse, educația permanentă sunt câteva din valorile promovate cu scopul de a-i învata pe tineri cum să traiascăintr-o lume a diversității, cum să asimileze în mod critic diferite valori și identități .
Tematicile proiectelor au abordat aspecte relevante ale educaţiei, ale utilizării noilor tehnologii, ale racordării învăţământului la piaţa muncii. Toate au promovat dimensiunea europeană în domeniul educaţiei.
În anul școlar 2016-2017, Liceul Tehnologic Baia de Fier implementează șapte proiecte europen ERASMUS+, după cum ne-a declarat doamna profesoară Maria Rădescu.Sunt în derulare două proiecte k1 -Mobilități școlare :

”O lume mai bună pentru copiii noștri”
Proiectul constă în două cursuri de formare la care vor participa opt cadre didactice, patru la Roma și patru in Utrecth, Olanda .Scopul acestui proiect este formarea profesională a cadrelor didactice în concordanță cu noile norme europene și dezvoltarea compețentelor cheie ale acestora pentru realizarea și adaptarea unui curriculum centrat pe nevoile, interesele și aspirațiile elevilor.

”A învăța să înveți”
Proiect VET-stagii de practică ale elevilor de la clasele de turism și alimentație , la o companie din Spania :
Celelate proiecte fac parte din acțiunea cheie 2 și sunt concepute pentru toate nivelurile de învățământ : preșcolar. primar, gimnazial și liceal.

”Învățarea diferențiată prin joc”
are ca beneficiar Grădinița cu Program Prelungit Baia de Fier-structură a Liceului Tehnologic Baia de Fier.Parteneri în acest proiect sunt :Belgia,Turcia , Bulgaria, Portugalia, Polonia , Italia. Limba de lucru a proiectului este limba franceză .Obiectivele proiectului sunt : Dezvoltarea imaginatiei, creativitatii si gandirii critice prin intermediul jocului; Cunosterea patrimoniului cultural ;Combaterea abandonului scolar; Dezvoltarea competentelor de comunicare in limba materna si in limba franceza;Schimb de bune practici ;Sprijinirea copiilor cu oportunitati reduse si a celeor cu dizabilitati de invatare si integrarea acestora in grup; Dobandireacapacitatii de a aplica metodele didactice incluzive.În cadrul acestui proiect vor fi realizate doua mobilitatitransnationale de pregatire si monitorizare a proiectului și cinci activități de învățare și formare ale cadrelor didactice.

”Albinele amenințate, planeta în pericol”.
Proiectul se adresează elevilor de 6-11 ani și are ca parteneri Romania, Franta, Belgia, Spania, Italia.

”112 : Can I help you ?”
(112: cu ce te pot ajuta?Proiectul se desfașoară pe o perioada de trei ani : 2016-2019. Parteneri ăn acest proiect sunt :Romania, Franta, Spania, Cehia, Polonia . Limba de lucru a proiectul este limba engleza .Grupul țintă este format din elevii cu vârsta cuprinsă între 11 și 14 ani.

„Liberté – jet’aime”
Libertate te iubesc . Parteneri : Germania, Italia , Grecia , grup țintă 11-15 ani .

Europe Durable.
Parteneri în proiect :Romania, Bulgaria, Belgia, Italia , Franța .Limba de lucru a proiectul este limba franceza .Grupul tinta al acestui proiect il constituie elevii cu varsta cuprinsa intre 14si 19 ani.
Așa cum ne spune doamna profesoară Maria Rădescu, ”Erasmus+ a devenit o prioritate și o oportunitate uriașă pentru cadrele didactice din școala noastră și nu numai . Numeroase activități educative, dar și distractive, vizite ale partenerilor de proiect, dar și vizitele noastre la ei , cursuri, concursuri, se vor număra printre preocupările viitoarei echipe de proiect compuse din cadre didactice și elevi care își vor concentra eforturile în vederea dezvoltării de competențe cheie și schimb de bune practici .
Evident, beneficiile proiectelor sunt disponibile pentru toți cei dornici de învățare, cunoaștere și progres, indiferent de vârstă sau condiție socială, proiectele școlii fiind, la fel ca întotdeauna, și ale comunității locale iar participarea elevilor noștri la activități de anvergură internaționala a sporit încrederea în forțele proprii”