Liceenii își primesc parțial banii dați pe manuale

Elevilor li se vor deconta banii dați pe cărți
Elevilor li se vor deconta banii dați pe cărți

După cum se știe, liceenii de clasele a XI-a, a XII-a și a XIII-a sunt obligați în fiecare an școlar să își cumpere manualele. Din această toamnă, mai puțin de 10.000 de elevi din Gorj își vor primi înapoi bani dați pe manuale în limita a 55 lei de persoană.
Circa 10 000 de elevi aflaţi în anul şcolar 2015-2016 în ciclul superior al învăţământului liceal de stat în clasele a XI-a, a XII-a şi a XIII-a vor beneficia de decontarea cheltuielilor pentru achiziţionarea de manuale şcolare în limita a 55 de lei pentru fiecare elev, potrivit unei Hotărâri aprobată de Guvern recent.
Potrivit unui comunicat de presă transmis de către Guvern, măsura are scopul să contribuie la creşterea calităţii procesului educaţional prin accesul elevilor din ciclul liceal superior la resurse educaţionale, ceea ce se va reflecta cu siguranță și la nivelul rezultatelor la examenul național de bacalaureat.
Actul normativ stabilește că pentru decontarea cheltuielilor de achiziţionare a manualelor şcolare, elevii înmatriculaţi in clasele a XI-a, a XII-a şi a XIII-a depun la secretariatul unităţii de învăţământ o solicitare scrisă, însoţită de factura fiscală/facturile fiscale din care reies numele elevului/părintelui sau tutorelui legal instituit, informaţiile referitoare la manualele achiziţionate – suma achitată, titlul, autorii, editura, după caz. Unităţile de învăţământ decontează până la data de 18 decembrie 2015 sumele cheltuite , pentru care au fost depuse documente justificative până la data de 15 noiembrie 2015. Conform Hotărârii, se decontează sumele cheltuite pentru achiziţionarea manualelor şcolare care se regăsesc în lista manualelor aprobate de Ministerul Educaţiei pentru nivelul de clasă la care este înmatriculat elevul. De această măsură se estimează că vor beneficia în anul şcolar 2015-2016 aproximativ 362.500 elevi la nivel de țară, iar suma preconizată pentru decontarea manualelor este de aproximativ 20 de milioane de lei.