Istoricii din România reuniți la Câmpulung

Loading

În perioada 26-27 mai 2023 se desfășoară lucrările Consiliului Național al Societății de Științe Istorice din România în comuna Lerești, județul Argeș. Reprezentanții a 33 de județe se reunesc în Consiliul Național în comuna Lerești din județul Argeș. Gorjul are un număr de doi delegați, profesorii Cornel Șomîcu și Dorel Șorop. Gorjul are o funcție de vicepreședinte la nivel național prin prof. dr. Dorina Nichifor.

„Comuna Lereşti este situată în nordul Judeţului Argeş, în pitoreasca zonă a Muscelului…
Monumente ale naturii ca Piatra Craiului, Păpuşa şi Iezerul, Defileul Dâmbovicioarei şi
cheile Dâmboviţei, minunatele locuri de odihnă ca Voina, Brusturet, Dealul Sasului, Valea
lui Ivan, îi conferă un statut aparte…
Din şoseaua naţională Piteşti – Câmpulung – Braşov – D.N. 73, la kilometrul 54 se
desprinde spre stânga un drum judeţean, asfaltat, care duce la Cabana Voina, cabană
aşezată la baza masivului Iezer – Păpuşa.
Acest drum judeţean trece prin satele Voineşti (2km) şi Lereşti (5km) care, împreună cu
satul Pojorâta, situat la nord, formează azi Comuna Lerești – Muscel…
Lereştiul este așezat pe partea stângă a apei “Râul Târgului” , străbătuta de drumul
judeţean 734. Comuna este străjuita armonios de două dealuri lungi şi împădurite. La răsărit
se află prelungirea culmii muntelui Strâmtu, numită “Plaiul Oilor”, deoarece pe aici
primăvara urcau oile la munte, la păşunat şi tot pe aici, toamna coborau. Acest deal are 970
m în punctul numit “Poiana Fântânii” şi 1.074 m în cel numit “Poiana Fetii”.
La apus localitatea este străjuită de culmile “Pojorâta” şi “Coasta Râului”, prelungirile
muntelui “Lalu” (care se lasă înspre sud până pe platoul “Grui”, la vest de Câmpulung)
având următoarele cote: la sud în punctual numit “Măgura” 889 m, către centrul comunei,
“în vârf la Iaru” 800 m, iar în partea de nord în punctul numit “Ferigi” 887 m. Valea în care
este aşezată comuna are o altitudine cuprinsă între 660 m la sud, 730 m la nord, altitudinea
nucleului principal fiind de 665 m.
Pe fundalul nordic al comunei se proiectează semeți munţii “Păpuşa”, de 2.391m şi “Iezerul
Mare” de 2.462 m. La est se afla muntele „Strâmtu” de 1.375 m, iar la vest „Lalul”, de 1.111
m, împăduriţi aproape până la vârfuri.”
(Istorie si Cultura in Lerești – Muscel, autori Rodica si Ion Oană)