Investește în oameni: natura oferă, noi decidem…

Descoperirile şi transformările civilizaţiei omeneşti au generat efecte nebănuite asupra vieţii, mediului. Dacă până nu demult resursele Terrei erau suficiente pentru nevoile omenirii, ca urmare a exploziei demografice şi a dezvoltării economice a crescut necesarul de materie primă şi energie, exploatarea intensivă a resurselor determinând un dezechilibru ecologic.La Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu se derulează proiectul „Stagiile de pregătire practică – investiţie pentru viitor” în scopul promovării educaţiei ecologice, ca educaţie pentru o dezvoltare durabilă, factor esenţial în formarea personalităţii tinerilor cetăţeni în vederea integrării sociale.
În cadrul proiectului s-a desfăşurat o campanie de informare şi conştientizare a populaţiei din mediul rural cu privire la calitatea factorilor de mediu, joi 29.04.2010 pe traseul Tg-Jiu – Baia de Fier.
Această activitate a avut ca scop prezentarea realităţii de pe teren punându-se accent pe învăţarea experimentală, ajutând elevii să-şi formeze abilităţi de gândire critică, să-şi îmbunătăţească în mod real capacitatea de a căuta soluţii şi de a rezolva problemele reale, să-i determine şi să-şi asume o mai mare responsabilitate în activităţile întreprinse.
Campania a promovat ecologia, reciclarea şi lupta împotriva poluării cu scopul de informare, conştientizare şi de educare în ceea ce priveşte conservarea mediului înconjurător.
Dintre obiectivele vizate de campanie putem aminti: exprimarea grijii faţă de calitatea mediului; promovarea în rândul elevilor a dragostei şi respectului pentru natură, om şi societate prin dezvoltarea respectului faţă de sine şi mediul ambiant; înţelegerea de către elevi a relaţiei dintre om şi mediu, a interdependenţei dintre calitatea mediului şi calitatea unei vieţi cu adevărat sănătoase; implicarea factorilor de decizie locali,a  agenţilor economici şi a altor instituţii în obţinerea de informaţii şi fonduri necesare pentru creşterea calităţii factorilor de mediu. Special pentru evenimentele de promovare şi conştientizare, în cadrul proiectului s-au realizat tricouri şi şepci inscripţionate FSE POSDRU.
În timpul acestei mobilităţi, participanţii au fost întâmpinaţi la sediul Primăriei din cele două localităţi de reprezentanţi ai autorităţilor locale (primar, viceprimar, secretar ) dar şi de experţi pe probleme de mediu care i-au insotit pe elevi in itinerarul stabilit. Au fost prezentate obiectivele de interes turistic ale zonelor vizitate dar şi date referitoare la ocupaţiile principale ale locuitorilor sau probleme locale de mediu. Pe parcursul zilei au avut loc discuţii cu autorităţile locale ale comunelor Scoarţa şi Baia de Fier în care aceştia au prezentat problemele de mediu cu care se confruntă aceste zone .
În discuţiile purtate cu oficialităţile locale, cu elevii şi cadrele didactice şi cu sătenii, elevii au prezentat o sinteză a proiectului şi au abordat subiecte legate de sursele de poluare din zonă, agricultură ecologică şi colectarea deşeurilor.
În prezentarea sa, reprezentantul pe probleme de mediu de la Primăria Baia de Fier a ţinut să precizeze că în perioada estivală zona este foarte solicitată de turişti, veniţi din toate colţurile ţării pentru a explora ţinutul dar şi pentru a se bucura de aerul curat. Autorităţile manifestă un interes crescut pentru păstrarea curăţeniei astfel încât zona este dotată cu containere pentru deşeuri. Elevii au pus foarte multe întrebări, fapt ce demonstreauză interesul acestora faţă de problemele de mediu ale zonei în care locuiesc, conştienţi fiind de faptul că ei sunt cei care conduc lumea într-un viitor responsabil.
Şcoala noastră a acumulat deja, experienţa unor rezultate remarcabile şi şi-a construit o echipă cu care să-şi extindă ambiţiosul proiect. Pentru perioada următoare sunt programate deja două concursuri şi un târg şcolar la care vor fi invitate şcolile din judeţ pentru a face cunoscută experienţa noastră care, sperăm noi, va reprezenta un exemplu pozitiv.
Rezultatele pe care ne bizuim şi-au demonstrat deja eficienţa şi ne-au îndemnat să facem încrezători încă un pas. Credem că fiecare elev care a participat la acest proiect poate convinge că fiecare elev care calcă pragul şcolii noastre porneşte pe drumul descoperirii propriei personalităţi.
Prof. Vîlceanu Aurelia
Prof. Ursu Gabriela
Prof. Ivan Camelia