Internet în bandă largă pentru 62 de şcoli gorjene

Laboratoarele de informatică pentru gimnaziu din judeţul Gorj vor fi conectate prin Internet cu MECI
Laboratoarele de informatică pentru gimnaziu din judeţul Gorj vor fi conectate prin Internet cu MECI

Începând cu acest an, 62 de şcoli gorjene cu personalitate juridică vor fi conectate la Internet cu bandă largă printr-un program de finanţare europeană. Început încă din 2007,  procesul de conectare la Internet în bandă largă a şcolilor româneşti  urmează să se desfăşoare în două etape. În prima etapă vor fi conectate la Internet în bandă largă şcolile aflate în zone acoperite de reţele de comunicaţii, iar bugetul necesar pentru finanţarea acestei acţiuni va fi asigurat din bugetul de stat.
În a doua etapă vor fi conectate la Internet în bandă largă şcolile aflate în zone în care accesul la reţelele de comunicaţii este mai dificil. Bugetul necesar pentru finanţarea acestei a doua etape a procesului va fi asigurat din fonduri structurale.
Conexiunea la Internet în bandă largă furnizată va fi de 2 Mb/secunda şi vor fi eligibile toate şcolile care nu beneficiază de o astfel de conexiune. Estimările arată că vor fi conectate la Internet în bandă largă 21.000 de şcoli de pe întreg teritoriul României, dintre care 62 în judeţul Gorj.
La sfârşitul lunii noiembrie 2008, 35 de şcoli din judeţul Gorj au fost selectate pentru implementarea unui proiect naţional de conectare a unităţilor de învăţământ preuniversitar la Internet(reţea broadband-bandă largă). Erau alese atunci unităţi din comunele Albeni, Săuleşti, Bărbăteşti, Bolboşi, Borăscu, Câlnic, Căpreni, Brăneşti, Băleşti, Cruşeţ, Dăneşti, Drăguţeşti, Glogova, Godineşti, Ju­pâneşti, Leleşti, Licurici, Novaci, Rovinari, Pa­deş, Peştişani, Prigoria, Samarineşti, Alimpeşti etc. Ulterior numărul de şcoli a crescut la 62, printre şcolile adăugate fiind cele din Bălăneşti, Berleşti, Bumbeşti Jiu, Bumbeşti Piţic, Ciuperceni, Crasna, Dănciuleşti, Teleşti etc.
La nivelul judeţului Gorj au fost ceva probleme cu actele de proprietate ale şcolilor dar toate situaţiile au fost completate în timp util. De reţinut că acest program presupune investiţii noi în şcoli dar şi un efort  financiar din partea comunităţilor locale.