Întâlniri pe specialităţi ale cadrelor didactice

În perioada 9 – 22 septembrie 2009 se desfăşoară în Gorj consfătuirile judeţene pe discipline de studiu ale cadrelor didactice. În acest an, întâlnirile cu cadrele didactice se desfăşoară sub coordonarea unor inspectori şcolari noi. Cu excepţia examenelor naţionale, anul şcolar 2009-2010 nu aduce alte schimbări majore.

Colegiul National Tudor Vladimirescu va organiza mai multe dintre întâlnirile cadrelor didactice
Colegiul National Tudor Vladimirescu va organiza mai multe dintre întâlnirile cadrelor didactice

În perioada 9 – 22 septembrie 2009 se desfăşoară în Gorj consfătuirile judeţene pe discipline de studiu ale cadrelor didactice. În acest an, întâlnirile cu cadrele didactice se desfăşoară sub coordonarea unor inspectori şcolari noi cum ar fi Emil Pătrăşcoiu-matematică, Ion Popescu-limba şi literatura română, Marcela Mrejeru-istorie-ştiinţe socio-umane, Loredana Deaconescu-educatoare ş.a. Restul inspectorilor şcolari pe discipline au rămas cam aceeaşi. Cu excepţia examenelor naţionale, anul şcolar 2009-2010 nu aduce alte schimbări majore.

Consfătuirile judeţene
Potrivit profesorului Vasile Antonie, inspector şcolar general adjunct, tematica consfătuirilor pe discipline de studiu este: Prezentarea raportului stării disciplinei în anul şcolar 2008-2009 şi a planului managerial pentru anul şcolar 2009 – 2010; Dezbaterea OM 4595/ 22.07.2009 cu privire la aprobarea criteriilor de performanţă pentru evaluarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar; Prezentarea şi analiza noilor planuri cadru; Prezentarea şi analiza modificărilor la nivelul programelor şcolare pentru clasele I-VIII, modificări care au avut în vedere adaptarea tuturor programelor şcolare din învăţământul primar şi gimnazial la modelul programelor şcolare din învăţământul liceal, centrate pe competenţe; Prezentarea şi analiza revizuirilor unor programe şcolare de liceu, în conformitate cu noile planuri cadru; Dezbaterea modalităţilor de întocmire a documentelor de proiectare a activităţii didactice; Dezbaterea modalităţilor de organizare a concursurilor şi olimpiadelor şcolare pentru anul şcolar 2009-2010; Constituirea Consiliului consultativ al disciplinei;Înscrieri pentru dobândirea calităţii de metodist; Prezentarea ofertei de formare a CCD Gorj; Stabilirea tematicilor cercurilor pedagogice.
Consfătuirile încep de miecuri, 9 septembrie 2009, cu învăţătorii sub coordonarea inspectorului Ion Andrei. De la ora 9.00 la CCVM învăţători Tg.-Jiu, clasele I şi a IIa + Drăgutesti, Danesti, Balanesti, Pestisani, Telesti, Turcinesti, Schela, Arcani, Lelesti, Balesti, Cornesti, Calnic, Ciuperceni, Tismana, Runcu, Glodeni, Pades. De la ora 13.00, învăţători Tg.Jiu, clasele a IIIa si a IVa + Rovinari, Turceni, Plopsoru ,Ticleni, Balteni, Negomir, Bumbesti Jiu, Crasna, Musetesti. Ziua următoare la Casa de Cultură Cărbuneşti vor veni învătatori  Tg –Carbunesti + Novaci, Jupanesti, Barbatesti, Saulesti, Aninoasa, Turburea, Vladimir,Tantareni, Licurici, Hurezani, Capreni, Stoina, Cruset, Stejari, Danciulesti, Tg-Logresti, Bustuchin, Rosia de Amaradia, Alimpesti, Bumbesti Pitic, Polovragi, Baia de Fier, Sacelu, Scoarta. La Motru, în aceeaşi zi, învatatori Motru + Matasari,Vagiulesti, Borascu, Bolbosi, Catune, Slivilesti,Samarinesti,Glogova, Dragotesti.
Educatoarele conduse de Loredana Deaconescu se voor reuni vineri, 11 septembrie 2009, la CNSH şi în zilele anterioare la Motru(9 septembrie) şi Cărbuneşti(10 septembrie). Restul disciplinelor:
Limba şi Literatura Română; 22.09.2009, ora 09.00; CNTV, TG.JIU; Limbi moderne; 15.09.2009, ora 09.00; CNTV, TG.JIU;Matematică; 21.09.2009, ora 09.00; CCVM, TG.JIU; Fizică – Chimie; 18.09.2009, ora 09.00; CNTV, TG.JIU; Biologie; 17.09.2009, ora 09.00; CNTV, TG.JIU; Istorie, ştiinţe socio-umane; 16.09.2009, ora 09.00; CNSH, TG.JIU; Geografie; 16.09.2009, ora 09.00; CNTV, TG.JIU; Discipline tehnice; 17.09.2009, ora 09.00; CCVM, TG.JIU; Arte; 17.09.2009, ora 09.00; LMAP, TG.JIU; Educaţie fizică; 18.09.2009, ora 09.00; CCVM, TG.JIU; Religie; 16.09.2009, ora 09.00; CCVM, TG.JIU; Învăţământ special; 22.09.2009, ora 09.00; CŞcEdIncl, TG JIU