Instanţele din toată ţara sufocate de procesele dascălilor

Loading

Judecătorii nu vor mai face faţă, în curând, la valul de dosare ale profesorilor, suprapuse cu cele curente
Judecătorii nu vor mai face faţă, în curând, la valul de dosare ale profesorilor, suprapuse cu cele curente

La acest moment, doar în instanţele gorjene sunt mii de dosare prin care cadrele didactice îşi cer drepturi salariale pe care le-au pierdut prin aplicarea unor acte normative greşite. Se mai adaugă la acestea sute de dosare prin care dascălii îşi cer banii de navetă de la primării. La acest moment toate plăţile sunt amânate pentru 2012 şi nu este exclusă o nouă amânare dacă statul nu va găsi fondurile necesare care totalizează sume deja foarte mari.
Statul va plăti eşalonat perso­nalului din învăţământ şi drepturile sa­lariale câştigate în instanţă în cazul hotărârilor judecătoreşti devenite executorii după data de 20 mai 2010 şi până la 31 decembrie 2010, potri­vit Or­do­nan­ţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2010 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din OUG nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din OUG 71/ 2009 privind plata unor sume pre­vă­zute în titluri executorii, având ca obiect acordarea de drepturi sala­riale per­sonalului din sectorul bugetar publicată în Monitorul Oficial al Ro­mâ­niei, nr. 853 din 2o decembrie 2010.
Până acum, acest tratament ju­ri­dic era prevăzut să fie aplicat sumelor prevăzute în titluri executorii până la data de 20 mai 2010.
Efortul bugetar pentru plata sumelor rezultate din titlurile executorii, care au ca obiect acordarea unor drepturi sala­riale formulate de personalul din sectorul bugetar, a fost anul trecut de 6.990 milioane lei, re­pre­zentând 1,4% din produsul intern brut estimat pe anul 2010. “Sumele prevăzute în hotărâri judecătoreşti-se arată în Nota de Fundamentare- având ca obiect acordarea de drepturi salariale pentru personalul din instituţiile pu­blice finanţate integral de la bugetul de stat şi bugetele de asigurări sociale este de cca. 3.770 miloane lei, iar cele pentru personalul din uni­tă­ţile de învăţământ preuniversitar de stat sunt de cca. 3.220 milioane lei ” .
Sumele respective se vor actuali­za cu indicele preţurilor de consum co­municat de Institutul Naţional de Statistică. Noul act normativ prevede faptul că plata sumelor prevăzute prin ho­tă­râri judecătoreşti, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea perso­nalului din sectorul bugetar se plă­tesc eşalonat în anii 2012 (34% din valoarea titlului), 2013 (33% din va­loarea titlului) şi 2014 (33% din va­loarea titlului).