Înscrierea la clasa pregătitoare fără compromisuri

Ministerul  Educației şi Cercetării Ştiinţifice a pus în dezbatere publică proiectul de Metodologie de înscriere la clasa pregătitoare.Părinţii pot completa cererile tip pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar în două etape: 29 februarie – 18 martie şi 30 martie – 8 aprilie.Potrivit proiectului, cererile pot fi completate online sau la unitatea de învăţământ la care părinţii solicită înscrierea copiilor, iar validarea acestora se va face la şcoala respectivă zilnic, în intervalul orar 8,00 – 20,00 (de luni până vineri) şi sâmbăta de la 9,00 la 13,00. Elevii nu vor mai ajunge în clasa I fără absolvirea clasei pregătitoare.

Pregatitoare 487                                                                Procesarea de către Comisia naţională de înscriere a copiilor în învăţământul primar a cererilor tip cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a celor ai căror părinţi au solicitat acest lucru în cerere se vor face pentru prima etapă de înscriere până pe 21 martie. Între 22 – 24 martie, va avea loc procesarea la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi, a cererilor părinţilor care solicită înscrierea la o altă şcoală decât cea de circumscripţie pe locurile rămase libere.

Tot în această perioadă se vor face admiterea sau respingerea cererilor la nivelul Comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în această etapă.

Acelaşi proiect prevede că între 25 – 26 martie se vor afişa în unităţile de învăţământ şi pe site-ul Inspectoratului Şcolar numele candidaţilor înmatriculaţi, numărul de locuri rămase libere şi lista copiilor neînscrişi după prima etapă.

Pe 29 martie se vor afişa la unităţile de învăţământ şi pe site-ul Inspectoratului Şcolar procedurile specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile. Între 30 martie – 8 aprilie se vor depune cererile-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio instituţie şcolară în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Tot atunci vor fi validate cererile tip de înscriere la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie în opţiunile privind înscrierea copiilor.

Proiectul pus în dezbatere publică prevede că pe data de 15 aprilie se vor afişa la fiecare şcoală listele finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare, iar între 18 aprilie – 22 aprilie se vor face centralizarea şi soluţionarea de către Inspectoratul Şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ.

„Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august inclusiv au obligaţia de a-i înscrie în învăţământul primar în clasa pregătitoare. Părinţii ai căror copii împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2016 inclusiv pot să îşi înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare dacă dezvoltarea psihosomatică este corespunzătoare. Părinţii copiilor care împlinesc vârsta de şase ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul şcolar 2016-2017, sau ai celor pentru care evaluarea arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, îşi vor înscrie copiii la grădiniţă, în grupa mare”, se arată în proiect.

Potrivit MENCŞ, în situaţia în care capacitatea unei unităţi de învăţământ nu permite cuprinderea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor din circumscripţia şcolară stabilită în anul şcolar anterior, precum şi în alte situaţii justificate, ISJ şi IŞMB pot decide reconfigurarea circumscripţiilor şcolare astfel încât să asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare. „Circumscripţiile şcolare, planul de şcolarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate sunt afişate la fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul Inspectoratului Şcolar”, se mai arată în proiect.

Pe 22 februarie vor fi afişate circumscripţiile şcolare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învăţământ, pe site-ul acesteia, şi pe site-ul Inspectoratului Şcolar. Tot atunci, vor fi afişate la sediul unităţii de învăţământ criteriile specifice de departajare elaborate de şcoli în urma consultării cadrelor didactice şi a partenerilor sociali.

Între 23 februarie şi 16 martie va fi realizată evaluarea psihosomatică a copiilor.

Proiectul de metodologie mai prevede că între 24 februarie – 3 martie va fi organizată, în fiecare unitate de învăţământ în care se desfăşoară activitate specifică clasei pregătitoare, „Ziua porţilor deschise”, ocazie cu care cei interesaţi pot vizita spaţiile dedicate activităţii claselor pregătitoare şi pot purta discuţii cu personalul şcolii.