Închiderea prematură a unor mine

Asistăm, astăzi, la extinderea riscurilor de ordin ecologic, datorate unor situaţii reale şi speciale în care  îşi  încetează prematur  activitatea multe dintre unităţile miniere. Un exemplu elocvent în acest sens îl reprezintă închiderea prematura a carierei Urdari, aparţinătoare Exploatării Miniere Peşteana, lăsând în urmă un aspect dezolant al mediului înconjurător, la care se adaugă pagubele materiale, sociale şi culturale create prin decizia de a se renunţa la exploatarea cărbunelui într-o carieră cu condiţii optime de exploatare. Şi, asta fără consultarea populaţie din zonă,  care, iniţial, a fost afectată de deschidere.
În exploatarea şi valorificarea resurselor de cărbune, în general, perturbarea mediului ambiant începe odată cu prospectarea zăcămintelor, efectuarea lucrărilor de pregătire în vederea exploatării şi continuă cu extragerea acestor resurse de către unităţile specializate ale industriei miniere. Pentru a păstra un echilibru între mediul natural, resursele acestuia şi om, este necesară o planificare strategică a dezvoltării exploatărilor miniere, concomitent cu refacerea cadrului natural din surse financiare prevăzute în bugetele exploatărilor, încă din faza de proiectare, astfel încât să existe, în permanenţă, un raport stabil între habitatul natural şi populaţia umană. Necesitatea susţinerii simultane a dezvoltării economice concomitent cu dezvoltarea mediului natural, impune o evaluare a impactului asupra mediului în fazele incipiente ale planurilor şi programelor, în scopul susţinerii dezvoltării durabile, conform HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.
Evaluarea impactului asupra mediului identifică, descrie şi evaluează, în mod corespunzător şi pentru fiecare caz, efectele directe şi indirecte ale proiectului asupra următorilor factori: fiinţe umane, faună şi floră, sol, apă, aer, climă şi peisaj, bunuri materiale şi patrimoniu cultural, precum şi interacţiunea dintre factorii menţionaţi, care continuă şi se intensifică odată cu dezvoltarea activităţilor productive.
Gravitatea problemelor legate de  închiderea prematură a exploatărilor miniere cauzată factorilor de mediu cere din partea proiectanţilor, a celor care vor conduce activităţile productive în teren, cât şi a guvernelor, să anticipeze efectele negative şi să ia toate măsurile posibile de prevenire, protecţie şi refacere.
Analizând cu atenţie comunicatul privind Protocolul încheiat în data de 11.01.2011, între Ministerul Economiei ,Comerţului şi Mediului de Afaceri şi Federaţia Naţională Mine Energie, coroborat cu informaţiilor pe care le deţin, nu pot să nu observ cum se pregăteşte închiderea carierei Peşteana Sud, situată în extremitatea sud-estică a bazinului carbonifer Rovinari, la o distanţă de 45 km de municipiul Târgu Jiu, una din cele mai atractive cariere, daca stăm să analizăm diversitatea zăcămintelor ce pot fi exploatate selectiv, respectiv: nisip, pietriş, balast şi, bineînţeles, cărbune de foarte bună calitate. Perimetrul este situat în lunca râului Jiu, între localităţile Olari şi Plopşoru, de-a lungul drumului naţional DN 66 Filiaşi-Târgu Jiu şi localităţile Urdari şi Fîntînele, de-a lungul drumului judeţean DJ 674 Turceni- Fărcăşeşti- Rovinari. Din punct de vedere administrativ, perimetrul carierei face parte din teritoriul comunelor Urdari şi  Plopşoru,  iar aici îşi desfăşoară activitatea un număr mare de locuitori ai celor două localităţi, ce vor rămâne fără un loc de muncă, sau vor primi o brumă de bani pentru a-şi mai duce traiul o perioadă de timp. Nimeni nu spune nimic, oamenii tac de frica pierderii locului de muncă şi  nu au curajul de a se pune în faţa tăvălugului ce produce  închiderea forţată a minelor,  fără a construi o alternativa viabila care să asigure traiul de zi cu zi a celor care au fost afectaţi  prin deschiderea carierelor şi exploatarea cărbunelui, iar acum unii le spun poveşti despre o  politică energetică viabilă, când, în fapt,  securitatea energetică naţională  depinde, în mod direct, de asigurarea necesarului de resurse energetice din subsolul ţării şi limitarea dependenţei de resursele energetice din import.
În calitate de primar al comunei Plopşoru, afectată în mod direct de cariera Peşteana Sud şi de depozitul de cărbune din satul Olari, nu pot să nu iau atitudine, cerând factorilor de decizie să lase exploatările miniere să-şi împlinească rolul şi scopul pentru care au fort deschise, participând, de asemenea, în mod direct şi pe cheltuiala proprie la refacerea factorilor de mediu afectaţi, evitând astfel transferul cheltuielilor cu refacerea mediului către unităţile administrativ teritoriale din zonele adiacente  carierelor.
Închei prin a transmite minerilor un „Noroc Bun!” din suflet, acum la început de an, pentru că au mare nevoie, în aceste clipe grele pe care le trăim.

5 Comments on “Închiderea prematură a unor mine”

  1. ARE MARE DREPTATE D-L PRIMAR ING. GRIGORIE PETRE IN LEGATURA CU PROBLEMA ECOLOGICA, DEOARECE FOSTA CARIERA URDARI A RAMAS O GAURA NEAGRA LA NIVEL DE LOCALITATE, ADUNANDU-SE IN EA APELE, IAR CARBUNELE ARDE FARA INCETARE AFECTAND FOARTE RAU CETATENI ACESTEI ZONE SI AI LOCALITATII URDARI.
    O PROBLEMA FOOARTE MARE AR FI DACA S-AR ADEVERI ZVONURILE CU INCHIDEREA CARIEREI PESTEANA SUD DEOARECE IN ACEST CAZ VOM RAMANE CU DOUA GAURI NEGRE LA NIVEL DE LOACALITATE, PROBLEME SOCIALE FOOARTE MULTE SI PROBLEMA ECONOMICE LA FE DE MULTE SI GRELE.
    VICEPRIMAR COM. URDARI ING. TAURU GH. BEBE.

  2. Aveti dreptate domnule primar dar nu trebuie sa ne mai mire nimic,toata administratia este condusa de PDL iar sindicatele sunt simpatizante ale acestui partid,pe noi minerii cine sa ne mai apere?A venit vremea sa platim acele cizme portocali, dar pretul nu este oare prea mare?

Comments are closed.