Guvernul taie în „carnea” bugetarilor

Loading

Ministerul Finanţelor Publice a dat, pe 30 decembrie 2009, un comunicat prin care anunţă reducerile de cheltuieli cu personalul bugetar, aşa cum reiese din proiectul de buget pentru anul 2010. Cu această ocazie, se explică şi creşterea bugetelor unor ministere, prin reorganizarea agenţiilor guvernamentale.
„Referitor la ştirile apărute în mass-media, cu privire la proiectul bugetului general consolidat pentru anul 2010, Ministerul Finanţelor Publice face următoarele precizări:

Bugetarii au ajuns în situaţia angajaţilor din mediul privat, de a nu mai fi siguri pe locurile de muncă
Bugetarii au ajuns în situaţia angajaţilor din mediul privat, de a nu mai fi siguri pe locurile de muncă

În legătură cu cheltuielile de personal cuprinse în proiectul bugetului general consolidat pentru anul 2010, menţionăm următoarele: Cheltuielile de personal preliminate a se realiza în acest an la nivelul bugetului general consolidat se ridică la 47,1 miliarde lei, iar pentru anul 2010 cheltuielile de personal programate sunt de 45,7 miliarde lei, deci cu 1,4 miliarde lei mai puţin decât în anul 2009.
 Pe bugetele componente ale bugetului general consolidat, situaţia se prezintă astfel:
• la bugetul de stat se constată o creştere de la 16,1 miliarde lei în anul 2009 la 16,9 miliarde lei în anul 2010, ca urmare a:
–  reorganizării agenţiilor guvernamentale, efectuată în temeiul Legii nr.329/2009, ceea ce presupune trecerea finanţării acestora  de la bugetul instituţiilor finanţate integral din venituri proprii la bugetul de stat, fapt ce a condus la creşterea cheltuielilor de personal ale bugetului de stat în anul 2010 cu 0,7 miliarde lei. Această măsură a condus la creşterea cheltuielilor de personal la instituţiile care au preluat în finanţare aceste agenţii, respectiv: Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Justiţiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Economiei, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, etc.  Subliniem faptul că potrivit Legii 329/2009  veniturile obţinute de autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, care au fost reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, se fac venit la bugetul de stat, iar personalul preluat va fi salarizat asemenea personalului din sistemul public.
– cuprinderii sumei de 0,8 miliarde lei necesară  plăţii primei tranşe din drepturile salariale obţinute prin hotărâri judecătoreşti, conform O.U.G. nr.71/2009. Sumele sunt cuprinse în bugetul Ministerului Finanţelor Publice-Acţiuni generale.
– cuprinderii sumei totale de 0,64 miliarde lei în bugetele insituţiilor din sistemul judiciar (Ministerul Justiţiei, Ministerul Public, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea Constituţională şi Consiliul Superior al Magistraturii). Această sumă este aferentă sporurilor de 65% obţinute prin hotărâri judecătoreşti, pentru viitor, de magistraţi şi personalul auxiliar din justiţie şi recunoscute prin lege.

Dacă sunt eliminate din calcul sumele menţionate mai sus, pentru a asigura o comparabilitate corectă a cheltuielilor de personal cuprinse în proiectul legii bugetului de stat pe anul 2010, rezultă o reducere faţă de anul 2009  cu suma de 1.34 miliarde lei.
• La bugetele locale se estimează o reducere a cheltuielilor de personal de la 17,9 miliarde lei în anul 2009 la 17,0 miliarde lei în anul 2010, ca urmare a aplicării Legii-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr.330/2009 si a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.114/2009.
• La bugetele instituţiilor finanţate din venituri proprii se estimează o reducere a cheltuielilor de personal de la 12,6 miliarde lei  în anul 2009 la 11,2 miliarde lei în anul 2010, îndeosebi ca urmare a trecerii în finanţare  de la bugetul de stat a agenţiilor guvernamentale reorganizate si aplicarii Legii-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr.330/2009
• La celelalte componente ale bugetului general consolidat (bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale) cheltuielile de personal scad de la 0,58 miliarde lei în anul 2009 la 0,55 miliarde lei în anul 2010.

În ceea ce priveşte sumele propuse prin proiectul de buget pe anul 2010 la alineatul „reclamă şi publicitate” precizăm că în termeni nominali acestea sunt nesemnificative (la Ministerul Finanţelor Publice 50 mii lei, la Ministerul Economiei 47 mii lei) şi sunt necesare pentru: publicarea în Monitorul Oficial a actelor administrative de interes general (ordin al ministrului), publicarea  anunţurilor pentru organizarea licitaţiilor publice, aşa cum prevede legislaţia în domeniu.

De asemenea, aceste fonduri vor putea fi utilizate şi pentru o mai bună popularizare a politicilor publice şi a posibilităţilor pe care le au contribuabilii pentru depunerea declaraţiilor de venit şi efectuarea plăţilor în sistem informatic, economisindu-se astfel alte categorii de cheltuieli bugetare.”

Biroul de presă