Grupul Şcolar Bîrseşti – o şcoală cu tradiţie

Loading

Oferta educaţională 2010-2011

Învăţământ de Zi
1. Clasa a IX-a,
Domeniul economic – 1 clasă (30 elevi);
Domeniul agricultură – 1 clasă (30 elevi);
Învăţământ Frecvenţă Redusă
2. Clasa a IX-a
Filieră Tehnologică
Profil: Real
Specializarea: ştiinţe ale naturii – 4 clase (120 elevi)
Învăţământ seral
3. Clasa a XI-a An de completare
Domeniul: Agricultură – 1 clasă (30 elevi)
4. Clasa a XII-a Rută progresivă
Domeniul: Agricultură – 3 clasă (90 elevi)

Scurtă prezentare a unităţii
Grupul Şcolar Bârseşti face parte din reţeaua unităţilor de învăţământ gorjene, aferente municipiului Tg-Jiu, faţă de care este situat la 4 km distanţă, pe direcţia nord-vest. Amplasamentul şcolii se află pe rama nordică a celei mai mari depresiuni intracolinare a Subcarpaţilor Getici, la contactul cu bazinul depresionar submontan Stăneşti, în apropierea munţilor Vulcan şi munţii Parâng.
Locaţia şcolii se găseşte pe partea dreaptă a primei terase a râului Şuşiţa, la 2 km amonte de confluenţa cu Jiul, la adăpostul versanţilor împăduriţi ai Dealului Târgului şi Dealul Bîrseştilor, beneficiind de un climat blând, submediteranean, cu temperaturi şi precipitaţii moderate, vânturi slabe şi efecte föehnale, arealul şcolii reprezintă
un mediu favorabil de studiu şi cercetare a evoluţiei şi transformării orizontului local.
Grupul Şcolar Bîrseşti a luat fiinţă la data de 10 decembrie 1947, când, în prezenţa secretarului de stat S. Berca, se inaugurau cursurile Şcoalei practice de horticultură, din comuna Bîrseşti, judeţul Gorj, necesară pentru această parte de nord a Olteniei, având în vedere condiţiile pedoclimatice favorabile pomiculturii, dar şi creşterii animalelor.
În anul de înfiinţare, şcoala a funcţionat cu număr redus de elevi – 45, acest fapt datorându-se lipsei bazei materiale, dar şi lipsei cadrelor didactice calificate. Pe măsura îmbunătăţirii condiţiilor de şcolarizare numărul elevilor a crescut, astfel încât în anul şcolar 1963-1964 existau în şcoală un număr de 410 elevi, moment în care, unitatea capătă denumirea de Centrul Şcolar Agricol Bîrseşti
Din anul 1990, şcoala funcţionează ca Grup Şcolar Agricol, cu clase de liceu, şcoală profesională şi şcoală postliceală. În prezent, titulatura unităţii este Grup Şcolar Bîrseşti, având următoarele forme de învăţământ: învăţământ primar, învăţământ gimnazial, învăţământ liceal cursuri de zi şi frecvenţă redusă şi şcoală de arte şi meserii.

Baza materială

În administrarea şcolii există următoarele clădiri: corp clădire şcoală, două corpuri clădire cămine, ateliere şcoală, cantină.
Spaţiile destinate procesului de învăţământ sunt următoarele:
– Săli de clasă – 20
– Laboratoare – 8
din care:
o 2 fizică ;
o 2 chimie;
o 2 informatică;
o 2 biologie;
o 1 agrotehnică;
Laboratoarele de fizică, chimie şi biologie sunt dotate cu reţele proprii de calculatoare conectate la internet.
– Cabinete – 7
o 1 protecţia mediului;
o 1matematică;
o 1 limba română ;
o 2 geografie;
o 2 istorie;
– Atelier mecanic – 1
Echipamente IT şi birotică :
o 2 laboratoare informatizat AEL, care dispun de cate 24 calculatoare Pentium IV + server şi 1 imprimantă, copiator, laptop
o cabinete directori – 2 calculatoare Pentium IV, 1 imprimantă Konica;
o secretariat 2 calculatoare Pentium IV, 2 imprimante, 1 copiator, imprimantă laser color;
o cancelarie 2 calculatoare Pentium IV;
o Laboratoarele de fizică, chimie şi biologie dotate cu câte 4 calculatoare pentium IV, DVD Recorder-e şi videoproiectoare
o 3 sali de clasa dotate cu cate 4 calculatoare P4
Şcoala dispune de pagina WEB (www.barsesti.go.ro)
Adresa:
Târgu-Jiu, Gorj
cartier Bîrseşti, nr. 8
tel/fax: 0253/214002
Director: prof. Bucălae Gheorghe

One Comment on “Grupul Şcolar Bîrseşti – o şcoală cu tradiţie”

  1. buna ziua as dori si eu sa stiu cand incep inscrierile pt fara fregventa clasa a 10a .va multumesc astept un raspuns

Comments are closed.