Gheorghe Găvan-Jaleș-personalitate emblematică a satului gorjean

Loading

Fiu al Mariei și Iancu Găvan din Bălava Tălpășeștiului, Gheorghe Găvan Jaleș (1899-1924) a marcat istoria meleagurilor unde s-a născut. Din păcate, această personalitate a satului gorjean este în continuare prea puțin cunoscută, sfârșitul prematur contribuind și el la acest lucru. În acest an s-a împlinit un secol de la apariția primei ediții a revistei ”Crinul Satelor”.

Gheorghe Găvan-Jaleș a fost o personalitate importantă a satului gorjean, având un rol deosebit în ”luminarea” satelor de pe Valea Jaleșului. În 1906 își începea studiile la școala din sat, la Cornești. Primul să învățător, Nicolae Saragea, avea să spună mai târziu că elevul Gheorghe Găvan a fost ”o mândrie a școlii, a părinților și a satului lor!”. Timp de 5 ani, între 1913-1918, a urmat cursul inferior al Gimnaziului ”Tudor Vladimirescu”. După ce întrerupsese anul școlar 1916-1917 din cauza războiului, Gheorghe Găvan obținea la 25 iulie 1918 ”Certificatul de absolvire a cursului inferior(al liceului)”, cu media 7,75. Cele mai bune medii le-a avut la Matematică, Geografie și Istorie. A continuat cursurile la Liceul din Craiova. În timpul efectuării stagiului militar îl găsim la Școala de marină din Constanța dar și student al Facultății de Filosofie din București.

A rămas în memoria gorjenilor pentru rolul deosebit jucat în crearea Bibliotecii ”Crinul”, Societății Educative ”Tribuna” și revistei ”Crinul Satelor”. Datorăm învățătorului Buligan-Brădiceni, cel care i-a fost un apropiat colaborator, un portret plastic al lui Gheorghe Găvan-Jaleș: ”Era un băiat oacheș, de statură mijlocie, cu o vorbă puțin repezită, foarte atent în timpul discuțiilor, care gândea foarte repede. Era comunicativ, nesupărăcios, deschis la suflet pentru toți cei din jur. Permanent era dornic de a face ceva și mai interesant. Era hotărât și dornic de a ajuta pe cei din jur. Clocotea ceva adânc în el. Era înzestrat cu un puternic spirit de observație, cu o minte ageră și cu un suflet ales.(…) Era o fire foarte interesantă, dorind sincer să vadă în jurul său oameni sănătoși și fericiți”.

”Luminarea talpei țării!”             

Așa a început povestea mișcării culturale de pe Valea Jaleșului. Gheorghe Găvan-Jaleș și apropiații săi, în general tineri de vârste apropiate, au plecat în realizarea acestui proiect din dorința de a ”face ceva folositor talpei”, după cum mărturisea peste decenii Grigore Pupăză, celui care îi și datorăm informațiile cele mai importante despre acest subiect. Biblioteca ”Crinul”, un proiect care începuse cu circa 50 de cărți care trebuiau împrumutate țăranilor, a ajuns în trei ani la 1562 de volume. Poate cea mai interesantă idee a fost că mulți tineri preoți, învățători, elevi ai școlilor din Târgu-Jiu, au contribuit la creșterea zestrei bibliotecii. Așa cum ați mai putut citi în paginile noastre, curând s-au înființat și filiale ale bibliotecii în satele din actualele comune Bălești și Arcani.

La 9 aprilie 1919 , la Cornești  a luat naștere Societatea Educativă ”Tribuna”, în jurul aceluiași grup de tineri care îl însoțeau pe Gheorghe e Găvan-Jaleș. Scopul principal al Societății, la fel ca al Bibliotecii ”Crinul”, era ”luminarea talpei țării”. Un an mai târziu, Societatea avea 157 de membri cotizanți.Arhivele păstrează numele membrilor fondatori ai ”Tribunei” printre care amintim pe următorii: Gheorghe Găvănescu(directorul școlii din Cornești), Gheorghe Aninoiu(Bălești), Constantin Ștefănoiu(Ceauru), Nicolae Țundrea, Vasile Țundrea, Vasile Buzuloiu, Vasile Cârstea, Ion V. Lăzăroiu(toți Tălpășești), Matei Băzăvan, Gheorghe Lăscăteu și Nicolae Bărbulescu( din Stolojani), Nicolae Saragea, Grigore Găvan, Vasile Grama și Ion Nițu(toți Bălava), Mihai Găvănescu(Găvănești), Dumitru Berca(Stroiești) ș.a. Au fost membrii ai ”Tribunei”, potrivit profesorului Dan Pupăză, și: C. Mălăescu, C. Niculescu, Gheorghe Cuțui, Pantelimon Niculescu-Monu, I.I. Buligan de la Gorj, V. Gârdu, P. Popeangă, I. Mălăescu ș.a.

În asemenea componență  s-a luat decizia editării unei reviste care să ajungă la țărani și să cuprindă o paletă largă de materiale. Acest lucru s-a produs în urmă cu exact un secol…

Centenarul  ”Crinul Satelor”

Gheorghe Găvan-Jaleș, fondatorul mișcării culturale apărute pe Valea Jaleșului, scria în materialele sale: ”Curată ca floarea de crin să fie fie treaba făcută de noi , ca și crinul să înflorească ideile noastre”. Editată la început doar de Societatea Educativă ”Tribuna”, revista ”Crinul satelor” a devenit mai târziu și publicația Ligii ”Crinul” după ce preluase pe frontispiciu și Societatea ”Jaleșul” din Stolojani.