Formarea inițială a cadrelor didactice, o prioritate

 Profesorii trebuie să se pregătească toată viața
Profesorii trebuie să se pregătească toată viața

Federația Coaliția pentru Educație derulează în 2016 o interogare complexă asupra posibilelor opțiuni de formare a personalului didactic, alegând ca, strategic, să se concentreze asupra formării inițiale. Coaliția rămâne consecventă angajamentului de a promova calitatea resurselor umane din educație ca fiind elementul central al oricărei strategii de reformă.
Facultatea de Psihologie și Științele Educației (FPSE) din cadrul Universității din București a formulat, în luna mai 2016, o propunere oficială de „Recalibrare a sistemului de formare inițială a profesorilor din învățământul preuniversitar din România”. Legat de această propunere, în contextul perioadei de design a intervențiilor finanțabile prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), Coaliția pentru Educație considera ca propunerea FPSE reprezintă trei scenarii alternative, într-o arhitectură complicată, in interiorul căreia se regăsesc programe de formare similare în fapt și foarte apropiate de ceea ce există in prezent. Deși propunerea pornește cu un prim principiu de reconstrucție a sistemului de formare inițială a profesorilor”, mai degrabă trasee alternative pentru certificare decât traseu unic”, in realitate se reiterează status quo-ul, preferând „mai degrabă o structura unitara a masteratelor, clădită în jurul pregătirii psiho-pedagogice”, principiu urmărit consecvent in acest proiect.
Toate scenariile propuse par a considera că pregătirea de specialitate este încheiată odată cu finalizarea licenței, în cadrul programelor de master viitorului profesor urmând să i se ofere doar pregătirea ”educațională” – așa-numita ”specializare pentru educație”. În acest mod, pregătirea autentică a profesorului care predă istorie, limba romana, matematica se va reduce la o pregătire psiho-pedagogică, derulata pe același număr de credite ca si în prezent.
Calitatea în educație va veni doar dintr-o viziune comună, asumată ca responsabilitate pentru generațiile care urmează și necesită unirea eforturilor, resurselor si competentelor specialiștilor din Facultățile de Psihologie si Științele Educației, Facultățile  de specialitate, actualele Departamente pentru Pregătirea Personalului Didactic si Casele Corpului Didactic. O educație de calitate depinde de profesori competenți pregătiți cu responsabilitate si in consens cu nevoile societății românești (de azi si de mâine). Problema este mult prea importanta pentru a fi rezolvata conjunctural si pe grupuri disparate. Consideram că școala de pedagogie româneasca, inclusiv FPSE, are responsabilitatea de a contribui la aceasta viziune comună.