Fonduri europene pentru învățarea pe tot parcursul vieții

Proiectul „PROACTIVITATE PE PIAȚA MUNCII CU ACCENTE PE ZONE FOSTE INDUSTRIALIZATE DIN ZONELE SUD-VEST, CENTRU ȘI NORD-VEST” a avut, zilele trecute, conferința de închidere. El a fost scris și câștigat într-un parteneriat compus din solicitant (Asociația GLOBAL HELP Craiova) și 5 (cinci) parteneri (Asociația PRO CONSULTING 12 Tg.-Jiu, Asociația PEOPLE TO PEOPLE Oradea, Asociația PRO CIVICA OLTENIA Craiova, Asociația Regională pentru Dezvoltare Durabilă Țicleni, S.C. ADMINPEDIA S.R.L. Brașov).

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea ratei de participare la învățarea pe tot parcursul vieții
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea ratei de participare la învățarea pe tot parcursul vieții

Valoare proiectului este de 4.639.147,20 lei, împărțiți pe parteneri, proporțional cu activitățile desfășurate de aceștia.
Proiectul a avut o durată de 9 (nouă) luni, respectiv aprilie-decembrie 2015.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea ratei de participare la învățarea pe tot parcursul vieții pentru 560 de angajați din sectoarele economice incluse în direcțiile actuale de politică industrială, din care aproximativ 80% au domiciliul/resedința în zone/orașe foste industrializate, inclusiv zone limitrofe ale acestora.
Persoanele ce fac parte din grupul țintă sunt 616 angajați care au domiciliul/reședință în locațiile: Țicleni, Târgu Cărbunești, Târgu Jiu, Mătăsari, Motru, Rovinari, Turceni din jud.Gorj și Craiova-Dolj (regiunea S-V), Victoria, Făgăraș și Baraolt (jud. Brașov-Covasna) regiunea Centru-în Oradea (jud. Bihor- regiunea Nord-Vest).
Peste 80% din persoanele din grupul țintă au domiciliul stabil într-o zonă fostă industrializată, unde rata somajului este crescută și unde au existat disponibilizări în masă, ulterior anului 1989.
Persoanele din grupul ținta sunt angajați ai intreprinderilor/instituțiilor din sectoarele economice incluse în direcțiile actuale de politică industrială: sănăntate, energie, turism și TIC.

Rezultate proiect

Rezultatele principale ale proiectului: 616 angajați în sectoarele actuale de politică industrială, recrutați pentru participarea la cursurile de re/calificare, din care aprox. 80% din zone foste industrializate (Motru, Rovinari, Mătăsari, Turceni-jud.Gorj; Făgăraș, Vitoria, Baraolt-județele Brașov-Covasna; Novaci-jud.Gorj; Țicleni-Târgu Cărbunești-localități foste industrializate din Gorj; Târgu Jiu, Craiova și Oradea-jud.Bihor); 11 programe de re/calificare organizate după rigoarea și standardele europene pentru 22 de grupe de cursanți: 5 grupe îngrijitoare bătrâni la domiciliu, 2 grupe baby sitter, 2 grupe administrator pensiune turistică, 1 grupă excavatorist excavatoare de mare capacitate, 1 grupă sudor, 1 grupă operator cazane, 1 grupă electrician, 1 grupă lăcătuș mecanic, 2 grupe operator date, 3 grupe cameristă, 3 grupe lucrător hotelier.