Finanţarea şcolilor se face în funcţie de numărul de elevi

Pe masa guvernului se află un proiect legislativ privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza costului standard pe elev/preşcolar pentru anul 2010. Dacă acesta se va aplica din 2010, mai exact din anul şcolar ce începe în toamna viitoare, şcolile rurale din Gorj vor suferi amputări importante, primăriile fiind obligate să închidă circa 20 % din şcoli. Costul standard pe elev/preşcolar/an pentru cheltuielile comunităţilor locale este 2857 lei.

Începând din 2010, şcolile vor avea bugetul în funcţie de numărul de elevi care le trece pragul
Începând din 2010, şcolile vor avea bugetul în funcţie de numărul de elevi care le trece pragul

Finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat se face pe baza costurilor standard pe elev/preşcolar. Costul standard pe elev/preşcolar se determină, pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcţie de numărul de elevi, de limba de predare, de alţi indicatori specifici de învăţământ şi de mediul urban/rural. Finanţarea cheltuielilor se asigură prin bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată.
2857 lei în medie pentru şcolarizarea unui elev
Costul standard pe elev/preşcolar/an pentru cheltuielile comunităţilor locale este 2857 lei. Unitaţile din învăţământul preuniversitar de stat transmit consiliilor locale şi inspectoratelor şcolare numărul de elevi pe nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu pentru întreaga unitate cu personalitate juridică. Consiliile locale transmit Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Judetene numărul de elevi pentru întreaga unitate administrativ-teritorială. Repartizarea sumelor defalcate din TVA, aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2010, pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti, se face prin decizie a directorului Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu asistenţă tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare.
Calculul sumelor aferente unor unităţi administrativ-teritoriale se face prin ponderarea numărului de elevi/preşcolari cu costul standard aferent. Consiliile locale raspund de repartizarea sumelor şi aprobarea bugetelor pe unitate de învăţământ cu personalitate juridică. Consiliile locale şi inspectoratele şcolare răspund de reorganizarea unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, în condiţiile legii, cu încadrarea în costul standard/elev/preşcolar. Directorul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat, ca ordonator terţiar de credite şi angajator răspunde de încadrarea în bugetul aprobat pe baza costurilor standard/elev/preşcolar/an.

Vremuri grele pentru şcoli
Rugat de noi să comenteze acest proiect de lege, profesorul Vasile Mija-preşedintele Uniunii Sindicatelor libere din Învăţământ Gorj-ne-a declarat: „Cunoaştem acest proiect de lege dar sperăm ca el să nu se aplice în actuala formulă. La valoarea actuală a sumelor stabilite pe fiecare ciclu, şcolile din Gorj, poate cu excepţia câtorva de la nivelul municipiului Târgu-Jiu, vor trebui să îşi reducă serios cheltuielile şi să aibă efective sporite la clasă. Un număr de 30 sau peste 30 de elevi la clasă înseamnă o reducere semnificativă a calităţii actului educaţional, şi asta e doar una dintre probleme. Nu credem că ne permitem să renunţăm la un procent important din cadrele didactice, forţă de muncă înalt calificată, pentru că cineva a făcut un act legislativ dintr-un birou”.
Potrivit viitoarei legi, costurile standard pe ciclurile de învăţământ sunt următoarele: învăţământ preşcolar-1895 lei în urban şi 2071 în rural; învăţământ primar-2180 lei în urban şi 2597 în rural; învăţământ gimnazial-2857 lei în mediul urban şi 3494 în rural; la liceu-2713 lei la cele teoretice şi mai mari la cele vocaţionale.